Objavljena Odluka o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu

Foto: MaxPixel

Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede obavještava sve zainteresirane da je Ministarstvo ažuriralo rang listu sudionika u malom obalnom ribolovu.

Odluka je objavljena je u Narodnim novinama 3/21 od 13. siječnja 2021. godine te sadrži:

  • Prilog 1. Ažurirana lista sudionika u malom obalnom ribolovu utvrđena sustavom bodovanja
  • Prilog 2. Ažurirana lista podnositelja zahtjeva koji su udovoljili kriterijima za ostvarivanje prava na mali obalni ribolov ali primjenom sustava bodovanja ni nakon ažuriranja rang liste ne prelaze prag za ulazak u mali obalni ribolov
  • Prilog 3. Ažurirana lista sudionika u malom obalnom ribolovu kojima je izdana povlastica ili su podnijeli zahtjev za izdavanje povlastice na temelju Pravilnika o malom obalnom ribolovu („Narodne novine“, broj 29/14).

Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama.

D.G.