Potpisan ugovor za izradu Plana prilagodbe od štetnog djelovanja morske vode za područje doline Neretve

Foto: Boris Kačan

OPUZEN – Ravnateljica Regionalne agencije DUNEA, Melanija Milić sa stručnjacima tvrtke E.C.H.R. d.o.o. iz Splita potpisala je ugovor za izradu ‘Plana prilagodbe od štetnog djelovanja morske vode za područje doline Neretve’ u sklopu projekta MoST.

Plan, koji bi trebao biti izrađen u prvoj polovici 2022. godine, predstavlja važan korak u poboljšanju kvalitete podzemnih voda i rješavanju problema zaslanjenosti poljoprivrednih tala u dolini Neretve.

Naime, područje ove doline prepoznato je kao jedno od tri područja s najizraženijim utjecajem morske soli na zaslanjenost tala u Hrvatskoj. Ovim problemom posebno je pogođena poljoprivreda neretvanskog kraja gdje dugoročna izloženost obradivih površina utjecaju slane vode može dovesti do neupotrebljivosti tla, a što bi imalo nesagledive posljedice za ovo područje.

Projekt MoST, koji ima za cilj zaštiti poljoprivrednu proizvodnju i okoliš pod utjecajem morske vode u dolini Neretve, ulazi u drugu fazu provedbe.

Nakon gotovo dvije godine detaljnog istraživanja pilot područja, koje je obuhvatilo analizu dostupne studijske dokumentacije i istražne terenske radove s ciljem definiranja hidrogeoloških uvjeta vodonosnika, projekt je u fazi modelskih ispitivanja u laboratoriju i na računalu koje provode stručnjaci Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu u suradnji s Regionalnom agencijom DUNEA i Hrvatskim vodama.

Na temelju opsežnih i detaljnih istraživanja, analizirat će se rezultati te obraditi mjere za ublažavanje prodora slane vode za područje doline Neretve. Mjere, koje podrazumijevaju manje i više invazivne građevinske, infrastrukturne i upravljačke mjere koje dovode do smanjenja ovog negativnog učinka kao i analiza pozitivnih i negativnih svojstava svake obrađene mjere, bit će dijelom Plana prilagodbe od štetnog djelovanja morske vode za područje doline Neretve.

Regionalna agencija DUNEA, uz Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu i Hrvatske vode, na projektu sudjeluje s partnerima iz Italije: Nacionalno vijeće za istraživanja, Upravno tijelo za sanaciju zemljišta – Adige Euganeo, Regija Veneto te Sveučilištem u Padovi – Odjel za građevinarstvo, okoliš i arhitekturu koja je i nositelj projekta. Projekt vrijedan nešto više od dva i pol milijun eura ugovoren je u sklopu programa Interreg Italy – Croatia 2014. – 2020. uz stopu sufinanciranja bespovratnih sredstava od 85 posto. Proračun Regionalne agencije DUNEA iznosi 120 tisuća eura.

D.G.

PROJEKT MoST Spašavanje poljoprivrede u dolini Neretve