Grad Pula traži mišljenje građana – Kako riješiti problem parkiranja?

Foto: Grad Pula

PULA – U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula  pokrenuo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Odluci o uvjetima za rješavanje nedostajućeg broja parkirnih mjesta u postupcima izdavanja akata za provedbu prostorno planske dokumentacije i utvrđivanju naknade za nedostajući broj parkirnih mjesta.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 29. siječnja 2021. godine do 28. veljače 2021. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: prostornoplaniranje@pula.hr

Prateće dokumente i dodatne informacije možete pronaći na web stranici Grada Pule www.pula.hr u rubrici e-Konzultacije.

I.B.