Poziv za izjašnjavanje građanima Zadarske županije: Kakvu budućnost županije želite?

Foto: Boris Kačan

U sklopu izrade Plana razvoja Zadarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Agencija za razvoj Zadarske županije provodi upitnik “Budućnost Zadarske županije kakvu želimo”.

Upitnik građani Zadarske županije mogu ispuniti u razdoblju od 25. siječnja do 10. veljače 2021. godine te time iznijeti svoja stajališta i potrebe o razvojnim prioritetima Zadarske županije i grada ili općine iz kojeg dolaze.

Plan razvoja Zadarske županije temeljni je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za Zadarsku županiju kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja.

Prema izmjenama zakona, planovi razvoja zamjena su za županijske razvojne strategije. Planom razvoja Zadarske županije utvrđuje se srednjoročna vizija, prioriteti i ciljevi razvoja Zadarske županije te drugi obvezujući elementi sadržaja srednjoročnih akata strateškog planiranja na područnoj (regionalnoj) razini propisani zakonom kojim se uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju i odluci Skupštine Zadarske županije, javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA izrađuje Plan razvoja Zadarske županije.

I.B.