KBC Rijeka organizira ciklus predavanja o sigurnosti ronjenja

Foto: Ivana Nobilo

RIJEKA – Zavod za podvodnu i hiperbaričnu medicinu KBC-a Rijeka organizira ciklus online predavanja o sigurnosti ronjenja – “Što i kako da bude lako”.

Edukacija je namijenjena općoj populaciji rekreativnih scuba ronilaca s ciljem podizanja svijesti o prevenciji u svim segmentima ronjenja s naglaskom na medicinski aspekt. Ciklusom predavanja obuhvatit će se tema prevencije kod ronjenja nakon COVID-a, dekompresijska bolest i druga medicinska stanja te značaj hidracije i mjera sigurnosti.

Predavanja će se održavati putem ZOOM aplikacije od 18 do 20 sati prema sljedećem rasporedu:

– srijeda, 17. veljače 2021.
  Mario Franolić, dr. med. – Ronjenje nakon COVID-a 19
– srijeda, 3. ožujka 2021.
  Sandra Sertić, bacc. med. techn. – Dekompresijska bolest
– srijeda, 17. ožujka 2021.
  Emanuela Marcucci, mag. med. techn. – Medicinska stanja i ronjenje
– srijeda, 31. ožujka 2021.
  Đordano Bucci, dipl. ing. stroj. – Preventivne mjere za sigurnije ronjenje

Sudjelovanje na predavanjima je slobodno, a prijavljuje se putem obrasca za prijavu.

Prijava za prvo predavanje aktivna je od 10. do 16. veljače 2021.

Broj sudionika ograničen je na 70, a obrazac za prijavu bit će različit za svako predavanje.

I.B.