KOMIŽA ĆE DOBITI RIBARSKU LUKU Potpisuje se ugovor za dodjelu 37 milijuna kuna

Foto: Boris Kačan

KOMIŽA – Ministrica poljoprivrede Marija Vučković posjetit će u ponedjeljak, 15. veljače Splitsko-dalmatinsku županiju, pri čemu će s ravnateljem ravnatelj Lučke uprave Vicom Mihanovićem potpisati ugovor o odjeli sredstava za izgradnji ribarske luke Komiža u najvišem mogućem iznosu na temelju natječaja od 37.312.500,00 kuna.

Od ukupnih sredstava, doprinos EU  je 75% što iznosi 28 milijuna, a Republike Hrvatske 25%, odnosno 9,3 milijuna kuna. Ukupan iznos ulaganja iznosi 38,6 milijuna kuna.

Urbanistički plan uređenja Ribarske luke donesen je 2009. godine. Prijedlog Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja izrađen je 2017. godine, u svrhu racionalizacije planiranog rješenja i to na način da se smanjuje obuhvat na kopnu i u moru te da se racionalizira broj planiranih sadržaja.

Izgradnja moderne luke osigurala bi prihvat ribarskih brodova koji ribare na području ribolovnog mora srednjeg i južnog Jadrana sa svim pratećim sadržajima; veletržnica ribe, opskrba i servis brodova, uslužne djelatnosti i prateće državne službe i ostalo.

Ukupan ulov ribe na području Splitsko-dalmatinske županije u 2018. godini je iznosio 15.130 tona. Od 160 poduzetnika registriranih na području Splitsko-dalmatinske županije u djelatnosti ribarstva, 74 je registrirano na području Grada Komiža. Usluge luke Komiža u 2019. godini koristilo je ukupno 63 plovila, od čega 6 brodova i 57 brodica.

Foto: Prijedlog Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja ribarske luke Komiža

Trenutna lučka infrastruktura je neodgovarajuća potrebama zbog nedostatak prostora za vez i iskrcaj budući da se lučke ribarske djelatnosti miješaju s turističkima te zbog toga što je općenito stanje akvatorija luke neadekvatno. Osim ovoga, za potrebe luke trenutno je neodgovarajuć i elektroenergetski sustav, a ne postoje ni izgrađene infrastrukturne instalacije vodovoda i kanalizacije. Ukupno gledano, trenutno stanje operativne obale je neadekvatno za manipulacije ribom i vozilima i predstavlja ugrozu za ozljede te oštećenje vozila.

Zbog svega ovoga, potrebna su hitna ulaganja kako bi se omogućilo aktiviranje prednosti lokacije i uvjet je gospodarskog i demografskog razvoja, ne samo Komiže, nego cijelog otoka Visa na kojemu sada živi samo 3.600 stanovnika.

Planirana ribarska luka, prema izmijenjenom Urbanističkom planu iz 2017. godine, planirana je u uvali “Mlin” na južnom rubu naselja Komiža ispred bivše tvornice “Neptun“. Planirano je i da se svaka od pet planiranih zona ribarske luke (hladnjače za ribu i rakove – veletržnica, spremišta, servisna građevina, ugostiteljski sadržaji i benzinska postaja) može graditi kao zasebna faza s pripadajućom infrastrukturom.

Akvatorij ribarske luke – lučko područje obuhvaća površinu mora od oko 3,0 ha, što ne uključuje površinu priveznog gata i lukobrana (lučka podgradnja). Izgradnja primarnog lukobrana omogućit će i siguran privez ribarskim brodovima 95% dana u godini.

D.G.