MEĐUNARODNI PROMET PAO 91,3 POSTO! Objavljeni podaci za 2020. godinu

Foto: Jadrolinija

Brodovi koji plove na međunarodnim linijama, a na čije plovidbene redove suglasnost daje Agencija za obalni linijski pomorski promet prevezli su u 2020. godini vrlo mali broj putnika i vozila u odnosu na ranije godine, objavila je ova Agencija. 

Zbog situacije s COVID – 19 virusom, velik broj linija je otkazan u potpunosti, a linije koje su se održavale, održavane su u smanjenom opsegu i s prekidima.

U 2020. godini na ukupno 6 linija koje su se održavale ostvaren je promet od 38.244 putnika i 13.763 vozila. U odnosu na 2019. godinu prevezeno je manje 402.470 putnika (- 91,3 %) i 51.013 vozila (- 78,8%).

Međunarodne linije održavala su 3 brodara sa ukupno 5 brodova.

Pregled linija s ostvarenim prometom možete pogledati u tablici kojeg je objavila Agencija za obalni linijski pomorski promet.

Tablica: AZOLPP

I.B.