RASPRAVA O OTOCIMA U SABORU Dvostruko povećanje subvencionirane količine vode

Foto: Pixabay

Hrvatski sabor danas raspravlja o izmjenama Zakona o otocima kojima se u taj zakon prenosi Vladina Uredba o subvencioniranju vode za ljudsku potrošnju po otočaninu.

Prema toj uredbi, količina vode po otočaninu po subvencioniranoj cijeni povećala se s 45 na 85 metara kubičnih na na godinu, a pravo na državnu potporu do najviše 50 posto troška prijevoza isporučene vode imaju i fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost u naseljima bez priključka na javnu vodoopskrbu.

I.B.