Općini Pašman odobreno gotovo pola milijuna kuna iz EU fondova za montažne ribarnice

Foto: Giovana Spiller / Pexels

PAŠMAN – Općini Pašman je dodijeljena Odluka o odabiru projekta ”Skraćivanje lanaca opskrbe nabavkom montažnih ribarnica” od strane FLAG-a Lostura, na temelju prijave projekta na EU natječaj FLAG-a Lostura, Mjera 1.1. Skraćivanje lanaca opskrbe.

Ukupna vrijednost projekta je 463.217,46 kn, a projekt će biti potpuno financiran iz EU fondova.

Glavni cilj projekta je nabava i opremanje dviju montažnih ribarnica kojima se doprinosi stvaranju novih načina prodaje proizvoda ribarstva. Općina će kroz ovaj projekt nabaviti Kontejnere „Ribarnica Eurostandard“, piše portal Otok Pašman.

Na području općine trenutno nema uređenog prostora/ribarnice za prodaju svježe ribe i drugih proizvoda ribarstva i akvakulture. Projektom se rješava ovo pitanje koje je važno kako za lokalno stanovništvo tako i za brojne turiste u ljetnoj sezoni.

Stvaranjem adekvatnih uvjeta za prodaju ribljih proizvoda povećava se mogućnost prodaje lokalne ribe te se doprinosi razvoju lokalnog gospodarstva otvaranjem novih radnih mjesta.

Ovim projektom potiče se i konzumacija ribe s čime se dugoročno utječe na poboljšanje prehrambenih navika, a samim time i na zdravlje lokalnog stanovništva.