HIDROGRAFSKI INSTITUT Nove web stranice, peljari, katalog navigacijskih karata, uživo visina valova

Foto: Boris Kačan / HHI

Hrvatski hidrografski institut objavio je nove internetske stranice na adresi www.hhi.hr. Modernizirane su e-usluge Oglas za pomorce i Navigacijski radiooglasi, koje su nezaobilazna pomoć nautičarima i svim ostalim korisnicima službenih pomorskih karata i publikacija Hrvatskog hidrografskog instituta. Ravnateljica Vinka Kolić, mag. ing. admin. nav. kaže da je institut tiskao i novi Peljar za brodove, a pomorci, ribari i meteorolozi mogu pratiti uživo i visine valova diljem Jadrana, koje se ažuriraju svakih pet minuta. Za Morski HR otkrila je i još neke novosti iz ove institucije. 

U pripremi Peljar na engleskom jeziku

– Od bitnijih stvari valja istaći Peljar za male brodove 1. i 2. dio na hrvatskom jeziku, međutim ono što je dobro, u tisku je Peljar za male brodove na engleskom jeziku, koji će u ožujku biti dostupan malim korisnicima.

Novost na novoj web stranici je poseban iskorak oglas za pomorce i navigacijski radio oglasi. Portal Operativna oceanografija (mariografske podatke, valove, anemometar itd.)  koji se do sad koristio najčešće od stručnih službi, sad mogu pratiti i obični građani – od ribara do kapetana.

Htjeli smo to približiti ljudima, posebno visine vala, s obzirom da imamo valografske plutače, pa možemo pratiti visine vala uživo – svako 5 minuta imamo ažuriran podatak.

Napravili smo ogroman iskorak, a mene posebno veseli portal Geoadriatic, Hrvatski portal prostornih podataka o moru. GeoAdriatic pruža usluge pretraživanja i pregleda prostornih podataka o moru i e-usluge iz područja nadležnosti Hrvatskog hidrografskog instituta. Verujem da će ovo biti jako interesantno krajnjim korisnicima, a sve skupa će se nadopunjavati s vremenom – kaže za Morski HR ravnateljica HHI-a Vinka Kolić.

Svi važni podaci su na ovim adresama:

Ako ste zainteresirani za oceanografiju, dostupan je Portal operativne oceanografije „Adriatic Sea“, koji sadržava oceanografske podatke online – trenutni podaci s pet mareografskih postaja te vremena nastupa visokih i niskih voda (plima i oseka) za osam lokacija na istočnoj obali Jadranskog mora, kao i podaci u realnom vremenu s valografa, anemometara i barografa koji su trenutno aktivni.