ZELENI TELEFON Najveći broj prijava zbog divljih deponija i bespravne gradnje na pomorskom dobru

Foto: Čitatelj / Facebook / Ilustracija

Od ukupnog broja prijava pristiglih tijekom prošle godine na Zeleni telefon Udruge Sunce Split, zabilježeno je najviše prijava zbog ilegalnih deponija i bespravne gradnje na pomorskom dobru.

U 2020. godini zaprimljeno je 260 poziva, od kojih je riješen 191 predmet (74% od ukupnog broja zaprimljenih predmeta). Ostatak predmeta još uvijek je u postupku pred nadležnim tijelima te se rad na njima nastavlja tijekom 2021. godine. 

Najveći broj prijava odnosio se na kategoriju otpada (88 prijava), i to divlja odlagališta otpada, nedostatak broja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i nepostojanje sustava koji bi odgovorio na potrebe građana i ispunjenje zakonskih ciljeva, posebno po pitanju građevnog otpada.

Druga najbrojnija kategorija prijava bila je bespravna gradnja na pomorskom dobru (56 prijava). Također, značajan porast prijava (dvostruko više u odnosu na prethodne godine) uočljiv je u pogledu voda – izlijevanje otpadnih voda u okoliš, nepravilne septičke jame i sl. 

Za potrebe educiranja i podizanja razine svijesti javnosti i ključnih dionika o problematici građevnog otpada izrađen je policy statement na temu građevnog otpada koji je objavljen na web stranici Udruge (Sunce – Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj – Policy Statement: pridržavanjem propisa protiv ilegalnih deponija građevinskog otpada.

Osim toga, u svrhu podizanja svijesti o problemu devastacije obale u doba Covid 19 krize izrađen je službeni stav na temu nezakonitog nasipavanja I betonizacije obale Sunce – Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj – Devastacija obale u sjeni korona-krize).

Udruga Sunce preko servisa Zeleni telefon zaprima prijave okolišnih problema duže od 20 godina. Tijekom svih ovih godina zaprimili smo više od 5000 vaših poziva, a uspješnost rješavanja na godišnjoj razini je preko 80% ukupnog broja zaprimljenih predmeta. Zeleni telefon Udruge Sunce Split zaprima i rješava prijave s područja Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Čitav izvještaj o radu Zelenog telefona u 2020. godini možete vidjeti OVDJE

D.G.