Objavljeni rokovi za potpore ribarima, odobrenja za ribolov plivaricom i upis plovila u Registar ICCAT-a

Foto: Lagur FLAG Galeb / Facebook

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je rokovi za predaju zahtjeva za mjere potpore za ribare, rok za predaju izjave o iskazu interesa za ovlaštenike plovila koja imaju odobrenja za ribolov plivaricom srdelarom i Odluku o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a.

1. rokovi za predaju zahtjeva za mjere potpore za ribare su:

de minimis potpora: 1. svibnja

potpora za štetu od dupina: 1. travnja

potpora za zamjenu motora (mjera I.21): 1. travnja

  1. Rok za predaju izjave o iskazu interesa za ovlaštenike plovila koja imaju odobrenja za ribolov plivaricom srdelarom, a duljine su od 12 do 18 m i zainteresirani za rad u dijelovima kanalskih područja je do 10. ožujka.
  1. U Narodnim novinama br. 12/2021 objavljena je

Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2021. godini

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_12_215.html

Ovom Odlukom određuju se:

– popis plovila koja zadovoljavaju uvjete i kriterije za upis u registar ulovnih brodova ICCAT-a

– individualne kvote za ulov tune udičarskim alatima po plovilima u 2021. godini.

D.G.