Foto: Screenshot / HEP

Tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, jedan od prioriteta bio je jačanje potpore otocima u pogledu čiste energije.

Poseban naglasak stavljen je na proces pripreme Memoranduma o razumijevanju za provedbu Deklaracije o čistoj energiji za EU otoke (The Memorandum of Split) čiji cilj je bio uspostaviti dugoročni okvir za suradnju i unapređenje energetske tranzicije za EU otoke i promicati ulogu građana, istovremeno poštujući nacionalne specifičnosti.

Memorandum su prošle godine u lipnju potpisali Europska komisija i 14 država članica – Hrvatska, Cipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Malta, Portugal, Španjolska i Švedska.

U petak, 5. ožujka 2021., održan je prvi sastanak Radne skupine u ograničenom formatu u sklopu inicijative Čista energija za EU otoke, koja se sastoji od imenovanih predstavnika država članica koje su potpisale Memorandum.

Radna skupina sastajat će se prema potrebi u svrhu omogućavanja transparentnosti te pripreme izvještaja o postignutim naprecima u područjima za suradnju EU otoka.

Na prvom sastanku raspravljalo se o programu rada za 2021. koji će odrediti put prema stabilnijoj osnovi za suradnju u korist otočnih zajednica i građana EU-a uzimajući u obzir ciljeve Pariškog sporazuma i Europskog zelenog plana, Zaključke Europskog vijeća o postizanju klimatski neutralne EU do 2050., zakonodavni paket Čista energija za sve Europljane te nacionalne energetsko-klimatske planove.

Također, razmijenjena su mišljenja i o općim usuglašenim ciljevima Memoranduma te način uspostave strukture suradnje.

– Iznimno smo ponosni na činjenicu da je započela suradnja između država potpisnica Memoranduma koji je inicirala Republika Hrvatska tijekom našeg predsjedanja Vijećem Europske unije. To je važan korak naprijed u osiguravanju energetske tranzicije za više od 2200 naseljenih otoka u EU – istaknuo je ministar gospodarstva i održivog razvoja dr.sc. Tomislav Ćorić.

Europska komisija je tijekom sastanka predstavila novo Tajništvo Čiste energije za EU otoke koje će, u naredne dvije godine i u sklopu druge faze djelovanja, pod vodstvom konzultantske tvrtke 3E u Bruxellesu, provoditi aktivnosti pružanja podrške europskim otocima u području energetske tranzicije i dekarbonizaciji otoka EU-a. Tajništvo Čiste energije za EU otoke osnovala je Europska komisija 2018. kako bi otocima pružila pomoć u pripremi projekata.

I.B.

PROČITAJTE JOŠ:

Tajništvo za čistu energiju EU otoka s Pokretom Otoka započinje drugu fazu

Brač želi biti energetski neovisan do 2030., Hvarski arhipelag do 2035., a Korčula do 2050. godine