U opticaju nove papirnate službene generalne pomorske karte Jadranskog mora

Foto: HHI

Hrvatski hidrografski institut je izradio i krajnjim korisnicima učinio dostupnim nove službene generalne pomorske karte Jadranskog mora.

Karte su u papirnatom obliku (mjerilo 1 : 350 000):

  • 351  Venezia – Zadar
  • 352  Ancona – Šibenik
  • 353  Pescara – Split
  • 354  Barletta – Dubrovnik

Navedene karte zamjenjuju dosadašnje službene pomorske karte 300-31, 300-32, 300-33 i 300-34, koje se time stavljaju izvan snage.

Hrvatski hidrografski institut, kao važan čimbenik u ispunjavanju obveza u segmentu sigurnosti plovidbe, u svojem kontinuiranom radu nastavlja s izradom i objavljivanjem novih službenih papirnatih i elektroničkih navigacijskih karata u cilju povećanja razine sigurnosti plovidbe Jadranom.

Umanjene verzije, ilustrativnog karaktera, u PDF formatu, možete pronaći OVDJE.

D.G.

PROČITAJTE JOŠ:

HIDROGRAFSKI INSTITUT Nove web stranice, peljari, katalog navigacijskih karata, uživo visina valova