Urušila se cesta Pag-Novalja, u blizini vodovoda

Foto: Boris Kačan

PAG – Na dijelu stare ceste Novalja-Pag, iznad plaže Crnika, dogodilo se urušavanje zemljišta. Na tom dijelu ceste već je bilo urušavanja, ali ovo je do sada najveće.

Na cesti su nastale goleme rupe zbog čega je cesta rizična i za prolazak pješaka. Poseban je problem što uz staru cestu Pag-Novalja prolazi magistralni vodovod, javlja Radio Pag.

Kako navode u Komunalnom društvu Pag, uslijed urušavanja ceste oštećene su podzemne cijevi i kablovi i nastala je velika šteta i na cesti i obali. Kako je već prije dolazilo do urušavanja tla na cesti i oko ceste, Komunalno društvo Pag je, predviđajući veće probleme s klizištem, u suradnji s Hrvatskim cestama, na vrijeme provelo izgradnju nove trase magistralnog vodovoda Kolan-Pag, na dijelu koje je bilo ugroženo klizištem, i sada nema problema s dovodom vode.

Projekt vrijedan 4. 838 154 kn završen je u veljači 2020. godine i tada je novi magistralni vodovod pušten u rad.

– Urušavanje je prijetilo jer su i tada bile velike pukotine na cesti, pa nam je cilj bio preventivno djelovati. Zahvaljujući tome danas nemamo problema s dovodom vode na područje Paga, jer imamo novi magistralni vodovod koji besprijekorno funkcionira – rekao je za Radio Pag direktor Komunalnog društva Pag Ante Čemeljić.

I.B.