Primorsko-goranska županija upravlja sa 101 lukom – Kroz 4 godine uloženo 36 milijuna kuna

Foto: ŽLU Crikvenica

RIJEKA – U Mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, predstavljena su najvažnija kapitalna ulaganja u Županijske lučke uprave na području Primorsko-goranske županije.

Župan Zlatko Komadina pozdravio je ravnatelje te pohvalio njihov rad i zahvalio na uspješnoj suradnji:

– Županijske lučke uprave kontinuirano održavaju postojeću lučku infrastrukturu sukladno potrebama, a dodijeljena sredstva iz EU fondova odraz su višegodišnje pripreme potrebne projektne i građevinske dokumentacije, koja je preduvjet za apliciranje na fondove EU – rekao je župan.

Zamjenica župana Marina Medarić istaknula je da je Županija osnivač osam županijskih lučkih uprava koje upravljaju sa 101 lukom otvorenom za javni promet.

– Dobra je bila odluka župana Komadine koji je jedini u Hrvatskoj odlučio decentralizirati lučki sustav i formirati 8 županijskih lučkih uprava. Svaki ravnatelj najbolje poznaje svoje područje i zna kako njime efikasno upravljati. Županijske lučke uprave prije svega su osnovane kako bi izgradile komunalne vezove. Posebno bih istaknula vrlo dobru suradnju s jedinicama lokalne samouprave i partnerstvo u pokretanju i realizaciji brojnih investicija na lučkom području – rekla je Medarić.

Naglasila je i kako su županijske lučke uprave postale i značajni poslodavac te trenutno imaju 121 zaposlenog. Istaknula je i snažan rast prihoda ŽLU koji su lani iznosili gotovo 60 milijuna kuna, dok su prije dvadeset godina oni bili svega 6 milijuna kuna.

– Najvažnije je da se sav novac koji se uprihoduje na pomorskom dobru u cijelosti vraća u održavanje i ulaganje na pomorskom dobru – zaključila je Medarić te predstavila najznačajnije projekte po iznosu sredstava koja su utrošena u njihovu realizaciju u posljednje 4 godine po svakoj pojedinoj ŽLU – od izgradnje luke Carovo, rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres, dogradnje luka Crikvenica i Baška, II. faza rekonstrukcije luke Klenovica, dogradnje operativne obale i izgradnja obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi, dogradnje trajektne luke Mišnjak, rekonstrukcije gata Pumpurela u luci Rab te dogradnja luka Unije i Mrtvaška.

Putem dodijeljenih potpora za investicijska ulaganja u sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju lučke podgradnje u razdoblju od 2017. do 2020. godine PGŽ je uložila 35.831.317,30 kuna u sustav županijskih lučkih uprava. Od 2014. godine do danas ukupno je izrađeno 80 geodetskih elaborata luka otvorenih za javni promet ukupne vrijednosti 1.915.387,50 kuna s PDV-om, od kojih je 72 provedeno, dok je 8 elaborata u provedbi.

Spremnost projekata ŽLU PGŽ rezultirala je dobivanjem sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. te je od 2018. do 2021. godine osigurano bespovratno sufinanciranje projekata u iznosu od 278.846.360,33 kuna.

U ime svih ravnatelja ŽLU-a obratio se Mario Kružić koji se zahvalio županu što je prepoznao važnost ulaganja u lučko područje koje spada među najvažnije smjernice razvoja same županije te rekao kako se nada da će biti jednako uspješni i u budućim investicijama i projektima.

D.G.