FLAG Pinna nobilis dodijelio 448 tisuća kuna projektima za čiščenje obale i podmorja u Istri

Foto: Facebook

FLAG Pinna nobilis osnovan je 8. kolovoza 2016. u Novigradu i djeluje na području gradova Novigrad-Cittanova, Umag-Umago, Buje-Buie i općina Brtonigla-Verteneglio, Grožnjan-Grisignana i Oprtalj-Portole, s ciljem uspostavljanja održivog razvoja ribarstva i marikulture te izrade i provedbe zajedničke razvojne strategije u ribarstvu za svoje područje.

Dana 27.11.2019., FLAG Pinna nobilis objavio je 3. FLAG natječaj za Podmjeru 3.1.1. „Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja“. Natječaj je bio namijenjen jedinicama lokalne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, turističkim zajednicama, udrugama, zadrugama, javnim ustanovama i mikro, malim ili srednjim poduzećima (MSP), kako bi se radilo na zaštiti i očuvanju bioraznolikosti FLAG područja te unaprjeđenju okoliša.

Na natječaj su pristigle 2 prijave te su nakon izvršene administrativne kontrole i ocjenjivanja, na FLAG razini odabrana oba projekta, kojima su zatim potpore odobrene i na razini Uprave ribarstva.  

Sredstva u iznosu od 364.305,00 HRK dodijeljena su projektu (A)MORE?!, nositelja Grada Umaga, u partnerstvu sa Sportskim podvodnim ribolovnim klubom Sv. Pelegrin iz Umaga. Cilj projekta je edukacijskim i promotivnim aktivnostima, akcijama čišćenja podmorja i obale te uvođenjem održivih rješenja za korištenje i upravljanje morskim dobrom, podići svijest o potrebi zaštite i očuvanja morskog okoliša. Dio sredstava uložiti će i u nabavku inovativnog uređaja za prikupljane sitnog morskog otpada.

Sportsko ribolovni klub “Erik Radin” iz Novigrada, u partnerstvu s osnovnom školom “Rivarela” iz Novigrada, prijavio je projekt Festival mora, a sredstva u iznosu od 84.031,57 HRK uložiti će u četiri eko-akcije čišćenja podmorja i priobalja na području Grada Novigrada, a prikupljeni otpad iskoristiti će se u kreativnim radionicama, na kojima će se, u suradnji s osnovnom školom „Rivarela“, u sklopu „Novigradskog proljeća“, reciklirati prikupljeni otpad. Projektom su predviđena i tri predavanja na temu „Morskog otpada“, kojima će se sudionicima predstaviti utjecaj otpada na zdravlje i okoliš. 

U međuvremenu je FLAG Pinna nobilis objavio još tri natječaja – 4. FLAG natječaj iz Podmjere 4.2.1.  „Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama“, za koji prijave su zaključene s danom 12. 02. 2021, 5. FLAG natječaj iz Podmjere 1.1.1. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti“, za koji prijave su zaključene 10.03.2021. te 6. FLAG natječaj iz Podmjere 2.2.1. „Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području“, na koji se moguće prijaviti do 31.03.2021.