Odobrena sredstva za uređenje nove šetnice u Dobropoljani na otoku Pašmanu

Foto: Boris Kačan

DOBROPOLJANA – Za projekt uređenja šetnice u Dobropoljani, Općini Pašman odobreno je 400 tisuća kuna.  Novom šetnicom će se značajno povećati sigurnost kretanja pješaka kao i sveukupna turistička ponuda mjesta.

Iz Općine portal Otok Pašman doznaje kako je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo Odluku o dodjeli sredstava temeljem Javnog poziva za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi za projekt: ”Sanacija i uređenje pomorskog dobra-Dobropoljana II”, u ukupnom iznosu od 400.000,00 kn.

Glavni cilj projekta je povećanje sigurnosti kretanja pješaka te poboljšanje turističke infrastrukture mjesta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.048.909,40 kuna, što uključuje troškove pripreme projektno-tehničke dokumentacije, trošak izvedbe radova te trošak nadzora nad građenjem.

Sanacija i uređenje se predviđa na dijelu k.č.br. 145, k.o. Dobropoljana – pomorsko dobro, a površina zahvata je cca 9.500 m² u dužini od cca 810 m. Sanacija će se izvesti na dijelu prirodne obale koja je prirodno šljunkovita, stjenovita i na jednom dijelu s propalom školjerom.

Na stjenovitoj obali će se izvesti nasip krupnog kamenja s morske strane (kao osiguranje od erozije nasipa pod utjecajem valova). Nakon toga će se dodati slojevi šetnice nasipom kamenog materijala dobivenog drobljenjem iskopanog šljunka.

U planu je izgradnja prirodne šetnice po cijeloj dužini plaže kako bi pojas cijelom dužinom bio pristupačan za ugodnu šetnju uz more. Također se planira dovršenje sanacije stjenovite obale nadohranom krupnog kamenja i šetnice na kruni školjere u formi rive s prirodnim izgledom suhozida.

I.B.