Butković na gradilištu ceste Škurinje – Luka Rijeka: “Ovo je jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekta u Hrvatskoj”

Foto: Grad Rijeka

RIJEKA – Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u Rijeci je zajedno s predsjednikom Uprave Hrvatskih cesta Josipom Škorićem obišao radove na državnoj cesti DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka.

Radovi vrijedni 456,4 milijuna kuna (bez PDV-a) uključuju gradnju više objekata od kojih su značajniji tunel Podmurvice (cca. 1253 m) te vijadukti Piopi (cca. 316 m) i Mlaka (cca. 144 m). Trenutno su u tijeku radovi izgradnje kružnog raskrižja u čvoru Škurinje te radovi na dionici od čvora Škurinje do spojne ceste sa Zvonimirovom ulicom, koja uključuje tunel Podmurvice i vijadukt Mlaka.

Oko tri kilometara duga cestovna poveznica, koja će povezati kontejnerski terminal na Zagrebačkoj obali i riječku obilaznicu, dio je strateškog projekta Republike Hrvatske – Rijeka Gateway Project koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Trenutno se izvode radovi na 1. fazi – izgradnja kružnog raskrižja u čvoru Škurinje te na 2. fazi – od čvora Škurinje do spojne ceste sa Zvonimirovom ulicom, uključujući tunel Podmurvice i vijadukt Mlaka. Delegacija je obišla gradilište u dijelu gdje se izvode radovi južnog portala tunela Podmurvice, koji je s južne strane probijen u dužini od oko 140 metara, a izvedeni su i pripremni radovi za izgradnju rotora i odvojka kojim će se cesta D 403 spojiti sa Zvonimirovom ulicom u blizini zgrade Novog lista.

Oleg Butković. Vojko Obersnel, Marko Filipović i Josip Purić

U ponedjeljak otvaranje ponude za izgradnju marine

Ministar Oleg Butković istaknuo je kako je izgradnja prometnice D403 jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekta u Hrvatskoj te naglasio kako se radovi odvijaju zadovoljavajućom dinamikom.

– Dugo je vremena bila u planu i dugo smo vremena tražili financijska sredstva te smo uspjeli, uz pomoć Europske unije i fondova Europske unije, u 85-postotno bespovratnim sredstvima osigurati financiranje, dok 15 posto ide iz Državnog proračuna za ovaj jedan od najvažnijih i najvećih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj danas. Ova cesta najvažnija je za razvoj riječke luke i povezivanje riječke obilaznice s budućim kontejnerskim terminalom Zagrebačka obala – istaknuo je prilikom obilaska radova ministar Butković koji se zahvalio Gradu Rijeci i riječkom gradonačelniku na kooperaciji.

Rijeku se, dodao je, osim kao teretnu luku, promišlja i kroz nautički turizam, pa će u ponedjeljak biti otvorene ponude za koncesionara za izgradnju luke nautičkog turizma Porto Baroš, jednog od najvećih hrvatskih projekata u nautičkom turizmu.

U pripremi oba projekta – izgradnje ceste D403 te uređenju Porto Baroša – sudjelovao je Grad Rijeka. Kod izgradnje ceste D403 Grad Rijeka sudjelovao je u rješavanju složenih imovinsko-pravnih odnosa.

Cesta važna za unapređenje gradskog prometa

Gradonačelnik Rijeke, Vojko Obersnel je istaknuo da je projekt izgradnje ceste D403 iznimno važan za Rijeku, ne samo u kontekstu adekvatnog prometnog povezivanja novog kontejnerskog terminala, već i daljnjeg unaprjeđenja gradskog prometa. Naime, izgradnjom ceste D404 već se može sa obilaznice doći u sam centar grada s istočne strane, dok će se izgradnjom prometnice D403 s obilaznice vozači spuštati u Zvonimirovu ulicu i tako sa zapada doći nadomak centra Rijeke.

Grad Rijeka je vlastitim sredstvima riješio pitanje 16 obitelji čije su se nekretnine našle na trasi ceste D403, dok se stambeno pitanje dodatne tri obitelji rješava u suradnji s Hrvatskim cestama i Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Gradonačelnik Obersnel je naglasio kako je postignut dogovor s Lučkom upravom Rijeka oko izgradnje ceste kroz lučko područje, od Zagrebačke obale do Žabice. Grad Rijeka je do sada predložio više rješenja, a prema najnovijem dogovoru, prometnica će biti u javnoj, a ne samo lučkoj funkciji. To znači, ne samo da će Rijeka dobiti još jedan prometni pravac, već i da će skladišta Metropolis, zaštićena kao kulturno dobro, a čije je predstavljanje i stavljanje u funkciju bilo ograničeno činjenicom da se nalaze unutar lučkog područja, biti dostupna preko javne prometnice.

Hrvatske ceste najavile smanjenje buke u narednih desetak dana

Tema obilaska bila je i buka s gradilišta. Ravnatelj Hrvatskih cesta Josip Škorić najprije se ispričao svim građanima koji trpe zbog buke građevinskih radova, koja je u nekim područjima veća od dozvoljenog.

– Međutim, nalazimo se u fazi radova u kojoj je buka bila neizbježna. Unaprijed smo najavljivali da će biti puno problema u realizaciji, a koji će se odraziti za normalan život na području grada Rijeke i to se najviše očituje kod buke koju stvara izvođenje radova. Kad se radi o izgradnji tunela Podmurvice, s južne strane tunela smo već oko 140 metara duboko u tunelu i tu praktički više nema buke tih razmjera. Međutim, sa sjeverne strane tunela, gdje smo danas došli do nekih 8 metara, buka je veća od dopuštene. Naime, zbog malog nadsloja i zbog stambenih zgrada nije dozvoljeno miniranje i mora se raditi čekićem, što zahtijeva nešto veću i kontinuiranu buku. Naravno, i sama tehnologija izgradnje tunela, zbog sigurnosti ljudi koji rade u tunelu, ne dozvoljava da se određene faze radova prekinu, budući da se nakon iskopa tunela mora raditi primarna podgrada. Vodimo brigu o svemu i nadamo se da će se u narednih desetak dana, nakon napredovanja iskopa u tunelu, buka značajno smanjiti – kazao je Škorić.

Škorić je naglasio kako se buka u noćnim satima pokušava svesti na što manju moguću mjeru te pozvao građane na strpljenje.

D.G.

PROČITAJTE JOŠ:

ŠKURINJE – JADRANSKA VRATA Više od pola milijarde kuna za najskuplju cestu do mora i razvoj luke Rijeka