Obnovljeni mostovi preko rijeke Zrmanje

Foto: Boris Kačan

OBROVAC – Iz Županijske uprave za ceste Zadar obavijestili su javnost o dovršetku radova na rekonstrukciji mostova preko rijeke Zrmanje, koji su bili u lošem stanju, prenosi 057. info

Radovi su se izvodili u sklopu pojačanog održavanja, a projektom je bila obuhvaćena rekonstrukcija mosta 1 duljine raspona 10,40 + 11,00 metara i mosta 2 duljine raspona 10,90 metara, te ukupne širine 3,90 metara.

Nisu se mijenjali postojeći gabariti, tako da na oba mosta prometuje jedan vozni trak širine 3,00 metra, te je kolnik omeđen s visokim rubnjacima i vijencima na koje je ugrađena čelična pješačka ograda, ističu iz Županijske uprave za ceste Zadar.

I.B.