Na Cuvima u Rovinju posađeno 30 sadnica bora i čempresa

Foto: Dalibor Talajić

ROVINJ – U suradnji s Hrvatskim šumama i Savjetom mladih Grada Rovinja-Rovigno održana je akcija sadnje 30 mladica drveća na području Cuvi u Rovinju.

– Čistoća i kvaliteta naših prirodnih resursa i bioraznolikost našeg područja ovise isključivo o načinu na koji brinemo o okolišu. Priroda nam osim svoje netaknute ljepote pruža ravnotežu koja je potrebna za održavanje života na ovom planetu. Kvaliteta zraka, vode, tla, vegetacije i drugi čimbenici naše okoline uvelike utječu na naše zdravlje. Osim što nizom aktivnosti nastojimo slijedećim generacijama ostavili zdrav i čist okoliš u Gradu Rovinju-Rovigno ukazujemo i na važnost edukacije mladih koji će ubuduće morati brinuti o očuvanju ovog bogatog nasljedstva – poručili su iz Grada Rovinja.

Foto: Grad Rovinj

– Današnjom akcijom podižemo razinu ekološke osviještenosti kod mladih, a istodobno doprinosimo pošumljavanju našeg područja što svakako dobro utječe na kvalitetu zraka, sprječava globalno zatopljenje i eroziju tla. Jedan od ciljeva ove inicijative je i poticanje mladih da postanu svjesniji svoje okoline, pružajući im jedno obrazovno iskustvo i priliku da učine nešto pozitivno za svoju lokalnu zajednicu naglasio je gradonačelnik Marko Paliaga – dodao je.

Osim gradonačelnika, članovima Savjeta mladih su se u sadnji pridružili i djelatnici Hrvatskih Šuma, te zapovjednik JVP Rovinj-Rovigno Evilijano Gašpić, donedavni vijećnici Emil Nimčević i David Modrušan.

Drveće bitno doprinosi očuvanju okoliša pružajući kisik, poboljšavajući klimu, održavanju vodnih resursa i životinja. I iznad i ispod zemlje drveće je neophodno za ekosustave u kojima se nalazi.

Sadnja drveća prepoznata je kao jedna od najkorisnijih, ekološki prihvatljivih aktivnosti u kojima ljudi mogu sudjelovati kako bi poboljšali život u svojoj okolini. Drveće pruža mnoštvo blagodati, jer osim što su estetski atraktivna, drveća uklanjaju ugljik iz atmosfere, štite od jakih kiša i tako smanjuju rizik od poplava, poboljšavaju kvalitetu zraka i učinak topline reflektirajući sunčevu svjetlost i pružajući hlad.