Objavljena izmjena Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

Foto: Youtube/Screenshot

Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede obavještava sve zainteresirane da je u Narodnim novinama broj 30/2021 od 26. ožujka 2021. godine objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius). Kvota za ribolov igluna plutajućim parangalom raspoređuje se u jednakim količinama kao u 2019. godini, dok se povećanje Državne kvote dodijeljene za ribolov plutajućim parangalom u 2021. godini u odnosu na 2019. godinu raspoređuje jednoliko na sva plovila.

S obzirom na to da Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, odnosno u subotu 27. ožujka 2021. godine., a rok za prihvaćanje i ustupanje dodijeljene kvote ističe 1. travnja 2021. godine, potrebno je do toga datuma ispunjene obrasce dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu morsko.ribarstvo@mps.hr.

Za sva dodatna pojašnjenja i upute, posebno one vezane uz ispunjavanje obrazaca (Izjava o prihvaćanju kvote i Izjava o ustupanju kvote za plutajuće parangale te Iskaz interesa za odmet i panulu), djelatnici Uprave ribarstva stoje na raspolaganju.

Objavljen je popis plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu za ribolov igluna plutajućim parangalom u 2021. godini i iznos Državne kvote po plovilu:

 

RBCFRReg. oznaka plovilaKvota (kg)
1.HRV000001409211112-VD1429,6
2.HRV00000048420-CT2837,6
3.HRV000000905155-CT2037,6
4.HRV000016180179674-KŽ1268,6
5.HRV000001028156-CT1729,6
6.HRV00000118212-KŽ1993,6
7.HRV000001347KRALJICA MIRA1197,6
8.HRV000001354563-VD5838,6
9.HRV00000148156-TG3267,6
10.HRV000016903251480-SO1366,6
11.HRV000002120212-TI966,6
12.HRV000002127215-KŽ2247,6
13.HRV00000247112-CT1289,6
14.HRV00001519021-KŽ4525,6
15.HRV0000158371586-BG2151,6
16.HRV000001790341-CT1890,6
17.HRV0000160031103-ŠB1117,6
18.HRV000016154999-VD1079,6
19.HRV000017295256076-KŽ4659,6
20.HRV000016231576-DB5145,6
21.HRV000017069198-SR1939,6

Objavljen je i popis plovila koja mogu ostvariti pravo na ribolov igluna panulom i odmetom u 2021. godini u sklopu gospodarskog ribolova:

 

Redni brojCFRReg. oznaka plovila
1.HRV0000000469-TT
2.HRV000000265675-VD
3.HRV000001347KRALJICA MIRA
4.HRV000001354563-VD
5.HRV000001609700-VD
6.HRV000001900151-MU
7.HRV000016903251480-SO
8.HRV000002120212-TI
9.HRV000003570755-VD
10.HRV000017080403-TI
11.HRV0000158661442-PU
12.HRV00001587945-SR
13.HRV0000169812440-PU
14.HRV000016109LIMINI
15.HRV0000161491463-BG
16.HRV000016155194-RG
17.HRV0000010028-TP
18.HRV000017295256076-KŽ
19.HRV000016231576-DB
20.HRV0000168151417-ŠB

D.G.