Objavljen natječaj za dodjelu državne kvote za ulov plavoperajne tune

Foto: Pixabay

U Oglasnom dijelu Narodnih novina broj 34/2021 objavljen je Javni natječaj za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2021. godini.

Natječaj je otvoren u trajanju 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do subote 10. travnja 2021. godine.

Obrazac za prijavu se nalazi OVDJE ili se može preuzeti na stranici Uprave ribarstva.

Natječaj je za dodjelu državne kvote dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u ukupnoj količini od 12,5 t tijekom ribolovne sezone za rekreacijski ribolov tune.

Kvota je raspodijeljena na 25 jednakih dijelova u pojedinačnoj količini od 500 kilograma.

Prihvatljivi ponuditelji su sve pravne i/ili fizičke osobe koje mogu udovoljiti uvjetima i kriterijima propisanim člankom 2. stavkom 6. Pravilnika o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus) (NN 61/2018 i 41/2020). Svaki ponuditelj može dostaviti najviše dvije odvojene ponude za dva dijela državne kvote u količini od 500 kg. Ako je odabrani ponuditelj ovlaštenik povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru izdane za plovilo kojim će obavljati rekreacijski ribolov, povlastica mora biti pohranjena u nadležnoj ispostavi Uprave ribarstva tijekom perioda naznačenog u obrascu za prijavu za natječaj iz priloga ovoga natječaja.

Osnovni kriterij po kojemu će se donijeti rang-lista najboljih ponuditelja jest veći ponuđeni iznos. U slučaju da više ponuditelja ponudi isti iznos, prednost ima onaj ponuditelj koji je ranije podnio ponudu.

Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2021. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (NN 7/2021), ribolov tune u športskom i rekreacijskom ribolovu dozvoljen je od 1. svibnja u 00:00 sati do 1. studenog u 24:00 sata.

Podsjećam da se riba ulovljena u rekreacijskom ribolovu, pa tako niti tuna za koju je dodijeljena kvota temeljem ovog natječaja, ne smije stavljati na tržište ili prodavati  temeljem Zakona o morskom ribarstvu i članka 55. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i/ili članka 17. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006.

Zakonski okvir je sljedeći:

Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2021. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus), NN 7/2021

Pravilnik o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus), NN 61/201841/2020

I.B.