Županijska lučka uprava Rab priprema izgradnju sekundarnog lukobrana u luci Rab

Foto: ŽLU Rab

RAB – Županijska lučka uprava Rab uspješno je pripremila projektnu dokumentaciju i poslala prijavu za bespovratna sredstva Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za projekt izgradnje sekundarnog lukobrana u luci Rab.

Uskoro se očekuje potpisivanje ugovora čiji će potpisnik biti ŽLU Rab u čijoj je nadležnosti upravljanje lučkim područjem na otoku Rabu, pa time i priprema i provedba svih projekata u lukama i lučicama.

Primorsko-goranska županije i sve županijske lučke uprave u pripremi kapitalnih projekata surađuju s lokalnim samoupravama i resornim ministarstvom. Jednako kao i svim drugim kapitalnim projektima kakva je primjerice i rekonstrukcija i nadogradnja OŠ Ivana Rabljanina u Rabu koja je upravo u pripremi. Riječ je o 12 milijuna kuna vrijednoj investiciji koju će nakon okončanih postupka javne nabave, u jednakim omjerima od 50 posto, financirati PGŽ i Grad Rab.

Do sada je Primorsko-goranska županija izdvojila 296.000.00 kn za pripremu dokumentacije buduće dogradnje škole, a Grad Rab je s 100.000,00 kn sufinancirao izvedbeni projekt. Planirana rekonstrukcija obuhvaća dogradnju 770 m2 kojom će se povezivati postojeći prostori škole u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. U novom dograđenom prostoru kroz 3 etaže predviđena je gradnja 8 novih učionica, 4 kabineta, sanitarni čvorovi te ostali prateći sadržaji.

Inače, Primorsko-goranska županija dovršila je i rekonstrukciju posljednja dva paviljona u kompleksu Psihijatrijske bolnice Rab površine nešto manje od 4.000 četvornih metara, sada slijedi opremanje. Ta investicija, vrijedna 13,8 milijuna kuna, nastavak je višegodišnjih ulaganja u ustanovu koja je danas najbolje uređena i najmodernija Psihijatrijska bolnica u Hrvatskoj, a nije pretjerano reći da je usporediva i s europskim standardom takvih klinika.

Važno je reći da je ta bolnica ne samo najveća zdravstvena ustanova na otoku Rabu već i najveći poslodavac. Danas bolnica širi djelatnost i na druge zdravstvene djelatnosti uključivo i zdravstveni turizam te mijenja naziv u „Insula – županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju“.

I.B.

PROČITAJTE JOŠ:

RAB Velike investicije u lučku infrastrukturu

Vaš komentar