Knjižnica Sutivan na Popisu nositelja nematerijalnog kulturnog dobra „Mediteranska prehrana na hrvatskoj obali Jadrana“

Foto: Franjo Mlinac

SUTIVAN – Rješenjem od 19. siječnja 2021. godine Ministarstvo kulture i medija RH utvrdilo je svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra za „Mediteransku prehranu na hrvatskoj strani Jadrana“.

Time je predmetno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara RH – Listu zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z – 7440. Ovo kulturno dobro predstavlja ukupnost vještina, znanja, praksi, vjerovanja, ponašanja i običaja vezanih uz poljoprivredu i ribarstvo, sakupljanje, preradu, pripremanje i osobito konzumiranje hrane.

Istim rješenjem na popis nositelja nematerijalnoga kulturnog dobra uvrštena je i Narodna knjižnica Sutivan, koja je participirala kao nositelj i na upisu Mediteranske prehrane 2013. na UNESCO-vu listu nematerijalne svjetske baštine Cipra, Grčke, Hrvatske, Italije, Maroka, Portugala i Španjolske. Kao područja koja prezentiraju mediteransko nasljeđe u prehrani, Hrvatska je odabrala upravo otoke Brač i Hvar.

Na popisu nositelja se sa otoka Brača još nalaze: Centar za kulturu Brač, Centar za kulturu Općine Bol, Poljoprivredna zadruga Supetar, Srednja škola Bol, Udruga Svijet kao cvijet i Osnovna škola Pučišća – Učenička zadruga Medujak. Svi nositelji dužni su provoditi mjere zaštite sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pridržavajući se njihove povijesno-tradicijske matrice I pojavnosti.

 Narodna knjižnica Sutivan u tom smjeru, osim dosadašnjeg vođenja manifestacije “Smotra sirnica otoka Brača” i izdavanja knjiga “103 samonikle biljke otoka Brača” i “Samonikle biljke dalmatinskih otoka i priobalja”, planira i niz novih aktivnosti sa kojima ćemo vas pobliže upoznati kada krenu u realizaciju.

Foto: Franjo Mlinac

D.G.