Grad Šibenik zapošljava 10 osoba na javnim radovima

Foto: Boris Kačan

ŠIBENIK – Grad Šibenik objavio je Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja osoba u Javnim radovima na području Grada Šibenika u 2021. godini. Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) je Gradu Šibeniku odobrio zapošljavanje i financiranje plaća u 100-postotnom iznosu za 10 osoba na poslovima javnih radova u trajanju od šest mjeseci.

Prihvatljive ciljane skupine za ovaj program zapošljavanja su stariji od 50 godina prijavljeni u evidenciju kraće od 6 mjeseci, ­osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci, osobe s invaliditetom, hrvatski branitelji, korisnici zajamčene minimalne naknade, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji udovci ili roditelji bez upisanog drugog roditelja, ostale posebne skupine i osobe kategorizirane kao teže zapošljive.

Poslovi koji mogu biti obuhvaćeni radnim zadacima u sklopu javnih radova su pregled terena radi sprječavanja nastanka divljih deponija otpada, razrada potrebnih aktivnosti na uklanjanju nepropisno odloženog otpada, uklanjanje odloženog otpada i njegovo selektiranje, raščišćavanje terena, uređenje terena uklanjanjem agresivne vegetacije, aktivnosti oko uređenja nasada u parku, radovi na održavanju zelenih površina i hortikulture; košnja zelenih površina; plitko okopavanje ukrasnog grmlja; plijevljenje ukrasnog grmlja od korova; te uklanjanje vegetacije koja onemogućava nesmetan prolaz nerazvrstanim cestama; čišćenje i održavanje šumskih i protupožarnih putova, pješačkih i biciklističkih staza, te prilaznih cesta; održavanje plaža, te održavanje mjesnih groblja; dograđivanje urušenih suhozida.

Za ove radove predviđena je subvencija u iznosu od 4.250 kuna za osobe bez staža osiguranja te 4.951,25 kn za osobe sa stažem osiguranja.

„Grad Šibenik već godinama aplicira na javne pozive programa zapošljavanja osoba u javnim radovima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i nastojimo na ovim društveno korisnim radovima zaposliti maksimalno dopušten broj radnika. Po provedenom postupku selekcije u kojem će sudjelovati i predstavnici gradskih četvrti i mjesnih odbora, odabrani će biti educirani za rad na siguran način te dobiti svoje tjedne i mjesečne zadatke duž administrativnog područja grada.“; kazao je zamjenik gradonačelnika Šibenika mr.sc. Danijel Mileta.

Zainteresiranima za zapošljavanje u javnim radovima je prijavnica dostupna u Pisarnici gradske uprave i na web stranicama Grada Šibenika.

D.G.

Vaš komentar