Četiri preživjele periske Tara, Sara, Mara i Pina zaštićene su kavezima

Foto: Eko more Medulin

MEDULIN/PULA – Ove periske (Tara i Sara u Puli, Mara i Pina u Medulinu) su opstale u divljini unatoč pošasti koja je prošlih godina zahvatila cijeli Mediteran.

Metalni kavezi su postavljeni kako bi preživjele primjerke zaštitili od potencijalnih predatora, među kojima je na žalost i Homo sapiens. Otvori na njima su dovoljno mali da zaustave orade, hobotnice i kvrgave zvjezdače, a dovoljno veliki da omoguće strujanje mora s fitoplanktonom i zooplanktonom kojima se periske hrane filtrirajući vodu.

Kako bi izbjegli postavljanje betonskih blokova, za pričvršćivanje kaveza koristili smo ekološki prihvatljiviju tehniku bušenja podloge podvodnom električnom bušilicom i postavljanja vijaka.

Naravno, kao i dosadašnje aktivnosti Udruge EKO MORE, postavljanje zaštitnih kaveza je provedeno u koordinaciji i po nalogu nadležnih institucija (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja – Zavod za zaštitu okoliša i prirode, NP Brijuni, JU Natura Histrica …).

Pred nama je ljeto i kritičan period za Taru, Saru, Maru i Pinu, pošto endoparazit Haplosporidium pinnae postaje aktivan pri temperaturama mora iznad 13,5 °C. Periske su se lijepo oporavile tijekom zime te su narasle 10-15 mm što ulijeva tračak nade da će i ovo ljeto uspješno prebroditi.

U potrazi za drugim preživjelim periskama mogu nam pomoći svi koji imaju korisnu informaciju ili opažanje, što mogu dojaviti na neki od kontakata na našoj FB stranici „Eko more Medulin“.

Marinko Babić

Vaš komentar