Pronađeni ostaci srednjovjekovnog mula u luci Krk

Foto: ŽLU Krk / M. Trinajstić

KRK – Prilikom arheološkog nadzora nad strojnim iskopom uklanjanja postojećeg popločenja Ribarskog gata u gradu Krku, pronađeni su ostaci starijeg popločenja. Riječ je o popločenju građenom od neobrađenog kamena, utabanog u zemljanu posteljicu.

Na temelju pokretnih nalaza i stratigrafije, nadležni arheolog pretpostavlja da je riječ o ostacima popločenja starijeg mula datiranog na prijelaz 15. u 16. stoljeće (o čijem postojanju svjedoče i pisani izvori).

Foto: ŽLU Krk / M. Trinajstić

Ostaci popločenja ustanovljeni su 20 do 30 cm ispod kote posteljice postojećeg popločenja.

Zbog navedenih nalaza radovi strojnog iskopa su zaustavljeni na dijelovima gdje nije vidljivo recentno popločenje Ribarskog gata. Zabrana radova na snazi je do rješenja nadležnog Konzervatorskog odjela u Rijeci o tretmanu nalaza.

Preporuka arheološkog nadzora je da se područja preko kojih  prolaze radni strojevi, a na kojima se očekuju nalazi popločenja, privremeno zaštite geotekstilom i 10-tak cm debelim slojem tampona (jalovine).

Foto: ŽLU Krk / M. Trinajstić

Sve daljnje radove na uklanjanju zemlje i ostalog materijala na dijelovima na kojima arheološki nadzor pretpostavlja postojanje starijeg lastrikata potrebno je provoditi ručno.

Iz zabrane vršenja strojnih radova izuzeti su djelovi gata koji su uz arheološki nadzor iskopani prošle godine (istočni rubni dio gata) te južni dio gata koji je novijeg postanka.

D.G.