INDUSTRIJSKA LUKA URINJ Koncesija INA-i na pomorsko dobro za 2 kune po m²

Foto: Youtube / Screenshot

KOSTRENA – Vlada RH je na svojoj posljednjoj sjednici donijela Odluku o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Urinj i izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja u k.o. Kostrena Barbara.

Temeljem prethodno objavljene Obavijesti za dodjelu koncesije na pomorskom dobru zaprimljena je svega jedna ponuda i to trgovačkog društva INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. iz Zagreba.

Sukladno nalazu i mišljenju stručnog tijela dostavljena ponuda ocijenjena je prihvatljivom jer ispunjava sve uvjete i sadrži svu potrebnu dokumentaciju iz Obavijesti o namjeri davanja koncesije te odgovara svim posebnim propisima, kao i gospodarskom značaju pomorskog dobra koje se daje u koncesiju.

Ukupna površina pomorskog dobra koje se dodjeljuje u 40-godišnju koncesiju iznosi 124.544 m², pri čemu stalni dio koncesijske naknade iznosi dvije kune po m² zauzetog pomorskog dobra, a promjenjivi dio 2 posto od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog na koncesioniranom području.

Dodajmo kako je Koncesionar u pomorsko dobro dužan uložiti ukupno 245,8 milijuna kuna, kao i to da se planira zapošljavanje šest zaposlenika na puno radno vrijeme.

D.G.

Vaš komentar