Objavljen natječaj za izgradnju i obnovu tradicionalnih tunera

Foto: FLAG Tunera

CRIKVENICA – LAGUR Tunera objavio je natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru mjere B.1.2. Tunere. Predmet natječaja je dodjela javne potpore za provedbu projekata u okviru odobrene mjere u cilju promicanja društvene dobrobiti i kulturne baštine u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući ribarstvenu, akvakulturnu i pomorsku kulturnu baštinu unutar ribarstvenog područja FLAG-a TUNERA.

Mjera B.1.2. Tunere se odnosi na aktivnosti kojima se doprinosi očuvanju ribarstvene i pomorske baštine te stvaranju prepoznatljivog amblema ribarstvenog područja. Rok za podnošenje prijava počinje teći od 28. 4. 2021. godine do 31. 5. 2021. godine.

Foto: Grad Crikvenica

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Mjere B.1.2. na ovom FLAG natječaju iznose 1.358.460,00 kn.

Sjedište nositelja projekta mora biti unutar obuhvata ribarstvenog područja, odnosno unutar općina: Fužine, Kostrena i Lokve ili gradova: Bakar, Crikvenica, Kraljevica i Novi Vinodolski.

R.br.Lokacija ili naziv tunereJLS
1.uvala MartinšćicaKostrena
2.uvala ŽurkovoKostrena
3.Sršćica na ulazu u Bakarski zaljev, nasuprot KraljeviceBakar
4.kod srušene KoksareBakar
5.Bakarac (tri tunere)Kraljevica
6.uvala Carevo KraljevicaKraljevica
7.uvala GrabrovaKraljevica
8.tunera Sv. Jakov u uvali PerčinCrikvenica
9.tunera Pod Bok između Jadranova i KačjakaCrikvenica
10.tunera KačjakCrikvenica
11.U 20. stoljeću je planirana tunera sa zapadne strane Kačjaka, u uvali Stari porat, no nije nikad izgrađenaCrikvenica
12.tunera Selce na otočićuCrikvenica
13.tunera Novi na otočiću Sveti MarinNovi Vinodolski
14.tunera PovileNovi Vinodolski
15.uvala ŽrnovnicaNovi Vinodolski
16.tunera Klenovica se nalazila se između kopna i otočićaNovi Vinodolski

Prihvatljive aktivnosti projekata su:

a) Izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili adaptacija i/ili obnova tunera
b) Nabava info table s tematikom ribarstvene povijesti
c) Ulaganja u marketinške aktivnosti, odnosno izrada promotivnih materijala (letaka, knjižica i
slično)
d) Izrada projektne dokumentacije (opći troškovi)

Prilikom podnošenja prijave projekta, nositelj projekta obavezno dostavlja ispunjen obrazac Zahtjeva za potporu i pripadajuću dokumentaciju iz Priloga II. Popis dokumentacije uz Zahtjev za potporu, u jednom zatvorenom paketu/omotnici preporučenom poštom s povratnicom od 28.04.2021., a najkasnije do 31.05. 2021. na adresu: LAGUR/FLAG TUNERA, Kralja Tomislava 85a, p.p. 64, 51260 Crikvenica

D.G.

Vaš komentar