GRADONAČELNIK BAKRA: “Nije riječ o devastaciji, park Banj bit će još ljepši”

Foto: Čitatelj

Ponukani mailovima očajnih stanovnika Bakra koji su, zatečeni bagerima koji su povadili drveće u gradskom parku Banj, tražili objašnjenje što se događa sa omiljenim im parkom i kakve to radove provodi Grad, obratili smo se izravno gradonačelniku Bakra Tomislavu Klariću s molbom da nam pojasni pozadinu radova koji su u tijeku.

– Nema nikakve devastacije, park Banj se uređuje i bit će još ljepši i zeleniji. Tamarisi su privremeno izvađeni jer će u okviru radova biti ukopana i kanalizacija, a treba priprenmiti i teren za novu sadnju. Nakon što se zemljani radovi dovrše tamarisi će biti vraćeni na svoje mjesto. Preciznije, vratit ćemo sve zdrave tamarise, a oni bolesni i stari biti će zamijenjeni novim drvećem – objasnio nam je u kraćem telefonskom razgovoru gradonačelnik  Tomislav Klarić.

Foto: Čitatelj

Kazao je i da će se u parku posaditi i druge vrste mediteranskog drveća i grmlja, uredit će se staze i šetnica uz more, a u sklopu parka vratit će se i stara tunera i urediti zasebna šetnica na temu tunolova, koja je karakteristična za taj kraj.

Novi će park imati i edukativne table sa informacijama o povijesti grada i same lokacije, a na tablama će, kako je rekao, informacije biti napisane i Brailleovim pismom za slijepe. Svoje je riječi potkrijepio i skicama budućeg izgleda parka i njegovih zelenih površina i plaže koja će biti uređena uz park.

Skica: Grad Bakar
Skica: Grad Bakar

 

Dakle, zabrinutim stanovnicima Bakra javljamo da se još malo strpe i da će uskoro imati priliku prošetati novim, uređenim parkom Banj, kroz isti drvored tamarisa. Nadamo se da će biti zadovoljni novim izgledom gradskog parka.

M.B.