Djeca pronašla prozirno stvorenje na jadranskoj plaži

Foto: Sandra Milinić / Novi list

KUMBOR – U Kumboru, u Bokokotorskom zalivu, igrajući se na plaži, djeca su mrežicom ulovila neobično biće dugo oko dvadesetak centimetara. Nisu ga se usudili dirati, ali ga je zato Sandra Milinić, prije puštanja u more uspjela fotografirati tako da je vrlo brzo postao popularan na društvenim mrežama kao neobično morsko čudo, javlja Novi list

No premda izgleda kao opasni Alien, morski slon (Pterotrachea coronata, Forsskål, 1775) je samo jedan veliki bezazleni plutajući morski puž potpuno prozirnog tijela.

Pripada pelagičkim mekušcima iz obitelji Pterotracheidae i ne treba ga miješati s pelagičkim stražnjoškržnjacima kao što su morski anđeli i morski leptiri.

Budući da obitelji Pterotracheidae nalazi u redu Littorinimorpha, ovaj je puž vrlo blizak svima znanim tritonima i bačvašima.

Inače je morski slon s maksimalnom veličinom od 385 milimetara najveći iz svoje obitelji pri čemu ima i najjednostavniji oblik tijela. Hrani se žarnjacima, uglavnom sifonoforima, veslonošcima i mnogočetinašima.

Rilo je kod ovog puža dugo i šiljato, po čemu je i dobio naziv, a rep je velik i bočno spljošten čime je postignuta široku površina koja mu pomaže u rafalnom plivanju snažnim savijanjem trupa i repa.

Gledajući s leđne strane oči imaju pravokutni oblik s mrežnicom koja je nešto šira od leće. Mala prijanjajuća peraja se nalazi na srednjoj trbušnoj površini plivačke peraje i odlika je samo mužjaka. U razvojnom putu prolazi ličinački stadij.

Morski slon je kozmopolitska vrsta najbrojnija u tropskim i suptropskim vodama od površine do 400 metara dubine, piše Novi list.

Boris Bulić

Vaš komentar