U Pulu stiže mareograf, uređaj za mjerenje morskih mijena

Foto: Grad Pula

PULA – Grad Pula danas će dobiti mareograf, mjernu stanicu koju Puli donira zagrebačka tvrtka Geolux d.o.o. i koja će se postaviti na pulski lukobran u svrhu mjerenja plime, oseke, valova i temperature mora. 

Prema specifikacijama uređaja Enciklopedije Hrvatskog enciklopedijskog zavoda, tri su vrste mareografa:

Mehanički mareograf postavlja se na obali iznad zdenca povezanoga s morem s pomoću horizontalne cijevi. U zdencu se nalazi plovak koji prati dizanje i spuštanje morske površine, a njegovo se gibanje prenosi na zapisni uređaj. Sprava koja na isti način bilježi promjene vodostaja rijeka i jezera naziva se limnigraf.

Elektronički mareograf (tlačni mareograf) postavlja se na morsko dno. Takav uređaj u pravilnim vremenskim razmacima mjeri tlak i bilježi ga. Tlak izmjeren na osjetilu jednak je zbroju atmosferskoga tlaka i tlaka vodenoga stupca. Odatle se mogu odrediti pomaci morske razine.

Radarski mareograf (akustični mareograf) postavlja se iznad morske površine prema kojoj odašilje akustične signale, mjeri vrijeme povratka signala i tako određuje srednju razinu mora.

Hrvatska ima dobro razvijenu mrežu mehaničkih mareografa, s mjerenjima što na pojedinim postajama (Rovinj, Bakar, Split, Dubrovnik) traju pedeset i više godina. Mjerenja elektroničkim mareografima obavljaju se povremeno.

Uz Tomislava Grubeša – suvlasnika i glavnog tehničkog direktora Geolux d.o.o., u ime Grada Pule primopredaji uređaja danas će prisustvovati Ingrid Bulian – pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, te od strane partnera inicijative Anton Pletikos – predsjednik Zajednica tehničke kulture Pula, Emina Pustijančić – dekanica Fakultet prirodnih znanosti u Puli i Neven Iveša – asistent na istoimenom Fakultetu.

D.G.

PROČITAJTE JOŠ:

PREDSTAVLJEN PROJEKT PEPSEA Razvoj sustava zaštite mora i priobalja od onečišćenja

HIDROGRAFSKI INSTITUT Nove web stranice, peljari, katalog navigacijskih karata, uživo visina valova

Vaš komentar