Podmorje hvarske luke prvi put će se arheološki sustavno istražiti

Foto: Hrvatski restauratorski zavod, Nenad Starčić / Ilustracija

HVAR – Odlukom o raspodjeli dijela sredstava proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu namijenjenih turizmu i pomorstvu Gradu Hvaru odobreno je 20.000 kuna za projekt “Podmorsko istraživanje hvarske luke”, izvijestila je Katija Vučetić, voditeljica Odsjeka za kulturu i odnose s javnošću Grada Hvara.

Luka grada Hvara, koja se kao pomorska luka koristi više tisuća godina nikad nije arheološki istraživana te će se ovim projektom provesti sustavno istraživanje neistraženog podvodnog arheološkog lokaliteta i njegova prezentacija javnosti i turistima.

Grad Hvar kao naselje arheološkim je nalazima potvrđeno još od vremena prapovijesti. Svoj uspon doživljava u vremenu antike te posebno za vrijeme mletačke vlasti kada postaje glavno zimovalište mletačke lake mornarice, a zbog svog važnog položaja postaje jedna od najvažnijih luka na transjadranskim pomorskim putovima.

– Rezultati ovoga istraživanja, čija će prva faza početi tijekom 2021. godine, pomoći će valorizaciji i dodatnoj promocije bogate pomorske baštine grada i otoka Hvara – poručuju iz Grada Hvara.

D.G.

Vaš komentar