Božinović predložio Vladi prihvaćanje zakona kojim se potvrđuje Sporazum o nezakonitoj trgovini morskim putem

Foto: MUP

ZAGREB – Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović obrazložio je na današnjoj 58. sjednici Vlade Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o nezakonitoj trgovini morskim putem.

Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o nezakonitoj trgovini morskim putem, kojim se primjenjuje članak 17. Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima.

– Ovaj Sporazum sadrži odredbe koje predstavljaju temelj za ostvarivanje međunarodne suradnje među potpisnicama i predstavlja jedan od važnijih međunarodnih okvira za suradnju država članica Vijeća Europe u području borbe protiv trgovine drogom morskim putem – izjavio je ministar Davor Božinović.

Odredbama Sporazuma se, između ostalog, propisuju konkretne mjere koje svaka od država stranaka može poduzeti u slučaju osnovane sumnje da je na plovilu počinjeno relevantno kazneno djelo ili da je isto korišteno u te svrhe. U ovom trenutku, Sporazum broji petnaest država stranaka.

U skladu s odredbama Sporazuma, prilikom polaganja isprave o ratifikaciji, Republika Hrvatska će na Sporazum priopćiti nekoliko izjava te jednu rezervu.

– Provedba predmetnog Zakona u djelokrugu je tijela državne uprave nadležnih za unutarnje poslove te poslove obrane i pravosuđa i neće zahtijevati dodatne troškove, stoga predlažem da Vlada pokrene postupak donošenja Zakona o potvrđivanju ovog Sporazuma – zaključio je ministar Božinović.