Jedinice lokalne samouprave imaju pravo stupiti u posjed i sanirati objekt u općoj uporabi bez ovlaštenika koncesije

Foto: Zvonimir Barišin

Djelatnici Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ) često su suočeni s  pitanjima predstavnika jedinica lokalne samouprave o postupanjima i stupanju u posjed i sanacije objekata na pomorskom dobru bez ovlaštenika koncesije. Stoga su upravo ovo pitanje dodatno obrazložili.

– U tom slučaju, potrebno je da nadležne službe grada ili općine svojim Planom upravljanja pomorskim dobrom predvide radove i izrade projekt sanacije takvog objekta na pomorskom dobru kojeg potom treba odobriti nadležni konzervatorski odjel. Čak i u slučaju kada je objekt na pomorskom dobru u općoj upotrebi i koji je zaključan, jedinica lokalne samouprave ovlaštena je stupiti u njegov posjed te ju u tome nitko ne može spriječiti.

Ukoliko bi bilo tko pokušao onemogućiti stupanje u posjed, jedinica lokalne samouprave ima pravo primijeniti institut dopuštene samopomoći sukladno Zakonu o obveznim odnosima, koji podrazumijeva pravo svake osobe da otkloni povredu prava kada neposredno prijeti opasnost, ako je takva zaštita nužna i ako način otklanjanja povrede prava odgovara prilikama u kojima nastaje opasnost.

U tom smislu, iz Upravni odjel za turizam i pomorstvo SDŽ, predlažu da predstavnici jedinice lokalne samouprave zatraže sudsko osiguranje dokaza od nadležnog suda radi utvrđivanja opasnosti za život ljudi i imovine koje mogu prouzročiti teška mehanizacija i stanje oštećenog objekta. Samo vještačenje  nadalje mogu koristiti za primjenu dopuštene samopomoći.

Ukoliko se pak radi o nezakonitom posjedu, jedinica lokalne samouprave pravo ulaska u posjed radi sanacije objekta na pomorskom dobru u općoj upotrebi i bez ovlaštenika koncesije, ostvaruje sudskim putem – pojasnili su iz Splitsko-dalmatinske županije.

D.G.