Kakav je utjecaj klimatskih promjena i invazivnih vrsta na bioraznolikost u zaštićenom dijelu jadranskog podmorja?

Foto: Vedran Kunica / NP Mljet / Youtube / Screenshot

ZAGREB – Centar za klimatološka istraživanja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu Vas poziva na predavanje koje će održati izv. prof. dr. sc. Petar Kružić s Biološkog odsjeka PMF-a pod naslovom: “Utjecaj klimatskih promjena i invazivnih vrsta na bioraznolikost u podmorju zaštićenih područja u Jadranskom moru”.

Istraživači s Biološkog odsjeka PMF-a i Instituta Ruđer Bošković rade na istraživanju o posljedicama globalnih klimatskih promjena na ekosustav mora, s naglaskom na obalno područje Nacionalnog parka Mljet i grada Dubrovnika.

Na odabranim lokacijama postavljeni su mjerni uređaji za temperaturu mora (data loggeri), uzorkovana je morska voda za analizu hranjivih soli, zooplanktonske zajednice i bakterija u stupcu mora, te su sakupljeni uzorci tkiva spužvi i koralja.

U tijeku je izolacija potencijalno patogenih bakterija i određivanje ukupnog broja heterotrofnih bakterija kao i izolacija DNA iz prikupljenih uzorka. Promjene u temperaturi mora kao dugotrajne povišene vrijednosti tijekom ljetnih mjeseci, glavni je negativan čimbenik (uz onečišćenje mora) na bioraznolikost bentoskih organizama Jadrana.

U zaštićenim područjima živi svijet i njegova raznolikost nešto je manje ugrožen nego na drugim područjima, međutim globalno zatopljenje i anomalije u temperaturama mora ne zaobilaze niti ta područja. U zadnjih dvadesetak godina u ljetno doba događaju se masovna uginuća sesilnih vrsta u Sredozemnom moru zbog utjecaja povećane temperature mora (pozitivne temperaturne anomalije) sve do 50 metara dubine.

Nedavna istraživanja također pokazuju alarmantno stanje podmorja vezano za pojavu i praćenje invazivnih vrsta u zaštićenim područjima.