Primorsko-goranska županija spremna za iznenadna onečišćenja mora

Foto: MPPI / MUP / Ilustracija

RIJEKA – U Primorsko-goranskoj županiji održana  je 19. sjednica Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u toj županiji. 

Pročelnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Nada Milošević istaknula je da pripreme za turističku sezonu u Primorsko-goranskoj županiji traju tijekom cijele godine. Svrha tih aktivnosti u svojoj osnovi ima zaštitu mora, akvatorija, obale i cijelog okoliša.

Županija godišnje za potrebe ŽOC-a redovno izdvaja gotovo 3,5 milijuna kuna, od toga nešto više od 2 milijuna kuna za rad 3 eko brodica. Osnovni zadatak brodica je redovno praćenje stanja akvatorija Primorsko-goranske županije, ali i spremnost na intervenciju u slučaju iznenadnog onečišćenja mora.

– Od ostalih programskih aktivnosti samog ŽOC-a, posebno bih izdvojila kontrolu olupina koje se nalaze u akvatoriju PGŽ. Gotovo milijun kuna se izdvaja za praćenje i analizu kakvoće mora na preko 200 plaža odnosno 270 točaka. Dakle svi koji misle posjetiti našu destinaciju moraju znati da se o njoj kvalitetno brinemo tijekom cijele godine – rekla je pročelnica Milošević.

Preventinvna akcija čišćenja mora, podmorja i obale: “Čisto more i obala 2021”

Zapovjednik ŽOC-a doc.dr.sc. Darko Glažar  izložio je stanje operativnih priprema i pripravnost subjekata iz Plana intervencija za provođenje mjera u slučaju iznenadnog onečišćenja mora tijekom turističke sezone 2021. godine. Posebno je istaknuto kako ŽOC uz redovne aktivnosti koje se provode sukladno odredbama Plana  intervencija djeluje i proaktivno putem raznih ciljanih mjera i aktivnosti koje posebice intenzivira uoči i tijekom turističke sezone.

U nastavku sjednice članove ŽOC-a tajnik Zdravko Lisac upoznao je s prijedlogom održavanja akcije čišćenja mora, podmorja i obale naziva “Čisto more i obala 2021”. Akcija će se održati 11.06.2021. povodom Svjetskog dana zaštite okoliša. Akciju je ŽOC prvi put organizirao 2011. godine.  Ova iznimno dobro prihvaćena akcija ŽOC-a provodi u suradnji s brojnim drugim sudionicima od kojih svakako treba istaknuti učenike Pomorske škole Bakar te 20-tak ronioca. Čisti se obala i podmorje na području Općine Omišalj, s kopna nepristupačne plaže na sjeverozapadnoj i jugozapadnoj strani otoka Sv. Marko i područje uvale Voz.

Onečišćenje u Bakru uzrokovano izlijevanjem nafte u INA-inom terminalu

Potom je  zapovjednik ŽOC-a prezentirao Informaciju o obimu onečišćenja mora koja se dogodila u Bakru 20.03.2021. Nedvojbeno je utvrđeno da je nastalo onečišćenje uzrokovano izlijevanjem veće količine ugljikovodika sa područja INA- naftnog terminala Bakar. Do onečišćenja je došlo zbog propuštanja tanka C 16 te izlijevanje smjese vode i ugljikovodika kroz tlo u more. Temeljem izvršenog nadzora i dobivenih podataka o obimu onečišćenja te činjenice da se radi o poznatom onečišćivaču  zaključeno je da nema potrebe aktivirati Plan intervencija već da se onečišćenje treba sanirati angažmanom specijaliziranih tvrtki za zaštitu mora: Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, IND-EKO d.o.o.  i RIJEKATANK d.o.o.

Predstavnici Lučke kapetanije Rijeka i ŽOC-a svakodnevno su obilazili mjesto akcidenta te u dogovoru s upravom INE predlagali potrebne mjere kako bi se otklonio izvor onečišćenja odnosno kvalitetno izvela sanacija mora i obale koja se očekuje u cijelosti privesti do 7. 06.2021. godine.

D.G.