Puštanjem oporavljenih želvi u more, Aquarium Pula obilježava Svjetski dan morskih kornjača 

Foto: Screenshot

PULA – Dvije glavate želve; veća jedinka Maro i juvenilna jedinka Oliver – Raul, bit će vraćene u more u utorak, 16. lipnja. U Centru za oporavak morskih kornjača u Puli, ostat će još Ella Ravka, Martin i Mini Koko, dok je Karlo Albano preseljen u Safari park NP Brijuni u bazen, izvijestili su iz Aquariuma Pula. 

Oliver – Raul je mlada glavata želva nađena 20. travnja 2021. u Medulinskom zaljevu u mreži stajaćici.  Kornjaču je pronašao i od samog utapanja spasio ribar Luka Mezulić iz Medulina, a prvu pomoć su joj  pružili biolog Neven Iveša (asistent na Fakultetu prirodnih znanosti Sveučilišta “Juraj Dobrila” iz Pule) i  studenti Oliver i Raul (po kojima je dobila ime). Jedinka je bila pothlađena i malaksala, ali se nakon  višednevne intenzivne skrbi u potpunosti oporavila. Oliver Raul je pri dolasku težio 2,3 kg, a  procijenjena mu je starost od 2-3 godine. 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Aquariuma Pula 

Maro je veća glavata želva koja je u Centar stigla 18. srpnja 2020. godine. Pronađen je od strane  turistkinje na otoku Korčuli. Ugovoreni veterinar Sergije Vilović ga je preuzeo te organizirao prijevoz  do Veterinarske ambulante u Splitu. Veterinar Mario Gavranović obavio je prvi pregled i rendgensko  snimanje koje je pokazalo prisutnost udice u jednjaku. Udica je manualno odstranjena bez operativnog  zahvata. Jedinka je osim progutane udice imala poteškoća u održavanju plovnosti, ozljedu lubanje i  poremećaj probave. Maro je svakodnevno primao antibiotike, vitamine i infuziju te je nekoliko  mjeseci prisilno hranjen. Tek se nakon 6 mjeseci postepeno počeo oporavljati, a u zadnjih mjesec  dana boravio je u vanjskom bazenu Centra kako bi se navikao na uvjete u prirodi.  

Pri dolasku u Centar, Maro je težio 30 kg, dok danas teži 36 kg. Duljina oklopa mu je 67 cm, a  procijenjena starost oko 15 godina.  

Foto: Marija Oštarić

Projekt „Unapređenje oporavilišta za divlje životinje u Aquariumu Pula“ 

Aquarium Pula je oporavilište za kopnene i slatkovodne kornjače, guštere te neotrovne zmije dok je  udruga Morski obrazovni centar Pula zadužena za skrb i liječenje morskih kornjača. Kao službena oporavilišta natjecali smo se na Poziv za dostavu projektnih prijedloga te smo u prosincu 2020. potpisali  ugovor s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku  učinkovitost kojim se financira projekt „Unapređenje oporavilišta za divlje životinje u Aquariumu Pula“. 

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi  6.844.232,13 kn, a sufinancira se 4.818.130,50 kn. Provedba traje do lipnja 2023. godine. 

U sklopu projekta Aquarium Pula će unaprijediti infrastrukturu oporavilišta za prihvat većeg broja  jedinki. Ujedno će se poboljšati briga i skrb o životinjama te povećati kvaliteta nastambi za prihvat  životinja raznih dimenzija. Stručni kadar oporavilišta će se dodatno usavršiti te će se osigurati  učinkovitiji prijevoz jedinki i provesti aktivnosti za postizanje veće samoodrživosti oporavilišta. 

Uz unapređenje uvjeta za spašavanje i rehabilitaciju jedinki, cilj projekta je edukacija i senzibilizacija  šire javnosti, s naglaskom na edukaciju djece školskog uzrasta, iz Hrvatske i šire. Dugoročna namjera je  postati regionalno prepoznato oporavilište za zbrinjavanje ugroženih životinja, promovirati potrebe  očuvanja bioraznolikosti te biti stručna potpora za ciljane skupine vezane za zaštitu prirode, ali i za  državna tijela kojima možemo biti vrijedna potpora za aktivnosti usmjerene ka zaštiti biološkog fonda. 

Sustav za dojavu 

Za praćenje stanja ozlijeđenih i uginulih strogo zaštićenih morskih kralješnjaka, Zavod za zaštitu  prirode vodi Protokol za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo  zaštićenih morskih životinja (morski sisavci, morske kornjače i hrskavične ribe) u čijem radu sudjeluju  ovlaštene veterinarske ambulante duž obale, Hrvatski veterinarski institut i Aquarium Pula. Broj na koji  se može prijaviti pronalazak ozlijeđene ili uginule morske kornjače je 112, tj. jedinstveni broj za hitne  slučajeve.

D.G.