Nova GIS aplikacija „Preglednik službenih hidrografskih izmjera“ i novi podaci na Geoportalu Hidrografskog instituta

Foto: HHI

Hrvatski hidrografski institut je pustio u rad aplikaciju „Preglednik službenih hidrografskih izmjera“, koja omogućuje pregled prostornih podataka svih službenih hidrografskih izmjera hrvatskog dijela Jadranskog mora.

Na Hrvatski portal podataka o moru – „GeoAdriatic“ dodani su i novi slojevi prostornih podataka iz područja nadležnosti Hrvatskog hidrografskog instituta, i to:

  • Područja nadležnosti lučkih kapetanija i ispostava
  • Adriatic Traffic System – ATS (ADRIREP)
  • VTS Hrvatska
  • Tematska karta 101G „Republika Hrvatska – Granice Republike Hrvatske na Jadranskom moru“.

Hidrografska izmjera sastavni je dio hidrografske djelatnosti koju obavlja Hrvatski hidrografski institut, a čine je: izmjera dubina mora, marinska geodezija, geodetska i druga snimanja objekata u priobalju, u moru, na morskom dnu i podmorju, geologija i geofizika mora, oceanologija, poslovi zaštite morskog okoliša u dijelu koji je značajan za hidrografiju i hidrografsko-navigacijsko osiguranje plovidbe, istraživanja te drugi poslovi u vezi s obavljanjem tih aktivnosti.

Hrvatski hidrografski institut potom pohranjuje, te objavljuje službene podatke u potrebnom opsegu u službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama. Isto tako, zadužen je za čuvanje svih hidrografskih, kartografskih i drugih izvornika i podataka o dijelu mora, morskog dna i morskog podmorja u kojem Republika Hrvatska ima suverenitet ili ostvaruje suverena prava.

D.G.

PROČITAJTE JOŠ: