Ovo su službe za nadzor morskog ribarstva u Republici Hrvatskoj

Foto: Pomorac.hr

Ministarstvo poljoprivrede predstavilo je službe i ovlaštene osobe za nadzor i inspekciju morskog ribarstva na području Republike Hrvatske.

Za potrebe ribarske inspekcije tijekom 2019. godine ministarstvo poljoprivrede nabavilo je dva službena plovila za nadzor morskog ribarstva na temelju javne nabave provedene u 2018. godini. U cilju jačanja kontrole ribarstva na moru, Ministarstvo poljoprivrede predložilo je suradnju s Ministarstvom obrane RH i Ministarstvom financija u vidu nabave službenih plovila za nadzor i inspekciju morskog ribarstva, javlja Pomorac.hr.

Prema Zakonu o morskom ribarstvu, osim ribarske inspekcije Ministarstva  poljoprivrede, između ostalih, kontrolu vrše i ovlaštene osobe Ministarstva obrane RH – Obalna straža  i Ministarstva financija – Carina.

Na temelju Sporazuma o nabavi šest službenih plovila sklopljenog u 2019. godini s Ministarstvom obrane RH i Ministarstvom financija, proveden je postupak javne nabave ukupne vrijednosti 41.250.000,00 kuna (s PDV-om). Ministarstvo poljoprivrede predmetna je plovila nabavilo putem Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske u razdoblju od 2014.-2020. godine te se od ukupne vrijednosti troškova nabave 70% financiralo iz europskih, a 30% iz državnih sredstava.

BRZI MORSKI STROJEVI Hrvatskoj ratnoj mornarici predani na korištenje gliseri M-46

Dva su plovila dana na korištenje Ministarstvu obrane RH- Obalnoj straži, a četiri plovila na korištenje Ministarstvu financija – Carinskoj upravi i to na razdoblje od 5 godina s ugovornom obvezom korištenja za kontrolu i nadzor morskog ribarstva najmanje 60% od ukupnog vremena korištenja godišnje za vrijeme ugovorne obaveze, piše Pomorac.hr.

Foto: Pomorac.hr

Aktivnosti navedenih službi za nadzor morskog ribarstva

Poslovi, organizacija i nadležnost Obalne straže uređeni su Zakonom o obalnoj straži Republike Hrvatske. Prema članku 5. navedenog zakona aktivnosti koje Obalna straža provodi u vidu nadzora morskog ribarstva su :

– nadzor i zaštita zaštićenog isključivog gospodarskog pojasa (ex ekološko-ribolovnog pojasa);

– traganje i spašavanje na moru u skladu s propisima;

– sprječavanje, ograničavanje, spremnost i intervencija prilikom iznenadnog onečišćenja mora;

– nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje morsko ribarstvo u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru te na području isključivog gospodarskog pojasa (ex ekološko-ribolovnog pojasa);

Foto: Pomorac.hr

– suzbijanje piratstva i drugih oblika korištenja otvorenog mora u nemiroljubive svrhe;

– suzbijanje i sprječavanje transnacionalnog organiziranog kriminaliteta i širenja oružja za masovno uništenje.

Ovlašteni carinski službenici Ministarstva financija obavljaju poslove carinske službe propisane člankom 4. Zakona o carinskoj službi. Aktivnosti ovlaštenih carinskih službenika za nadzor morskog ribarstva su:

– nadzor plovila, robe i osoba u pomorskom prometu te provedba carinsko-sigurnosnih mjera;

– nadzor po Zakonu o trošarinama;

– nadzor po Zakonu o morskom ribarstvu (inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovog Zakona i propisa donesenih na temelju njega, obavljaju ovlaštene osobe Carinske uprave u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i transportu proizvoda ribarstva- članak 61. Zakona o morskom ribarstvu);

– nadzor po Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom;

– ostali poslovi iz nadležnosti MF- CU

Foto: Pomorac.hr

I.B.

PROČITAJTE JOŠ:

Uprava za ribarstvo pojačava kontrole i zapošljava inspektore: „Imamo modernu tehnologiju, nedostaje ljudi!“

DOZNAJEMO Uskoro na svaku vršu, mrežu i parangal uređaj za praćenje!