U CRIKVENICI NE MOŽE, A U BAKARCU MOŽE? Stigao odgovor Državnog inspektorata o nasipanju plaže u Bakarcu

Foto: Renato Franko/Facebook

BAKARAC – Nakon nekontroliranog ispuštanja nafte iz spremnika u Ininoj Rafineriji nafte Rijeka, u Bakarcu je započela sanacija onečišćenog područja. No dr. Željko Smolčić sa Građevinskog fakulteta u Rijeci upozorio je da se dohrana plaže Sansova u Bakarcu radi na neispravan način, tako da se u more trpa rasuti kameni materijal s velikim udijelom zemlje, što se ne smije raditi. Nakon objave članka o tome na našem portalu, stigao je i odgovor Državnog inspektorata. 

Plažu Meline komunalna tvrtka iz Bakarca obnovila je početkom lipnja uklanjanjem onečišćenog dijela žala i dohranom plaže kamenim oblucima, objasnio nam je dr. Smolčić, no plaža Sansova nije obnovljena na identičan način jer u materijalu koji je nasut na plažu ima previše zemlje.

Smolčić je potvrdio da je  protupravno nasipanje neadekvatnim materijalom prijavio Državnom inspektoratu, te je podsjetio kako je još prošle godine od tadašnjeg Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE) dobio objašnjenje pojma “dohrane plaže”.

U međuvremenu, stigao je i odgovor iz Državnog inspektorata u kojem tvrde da je sve po zakonu i sve u redu.

Foto: Renato Franko/Facebook

Odgovor Državnog inspektorata prenosimo u cijelosti:

“Lokacija plaže Samsovo u Bakarcu, posljedicom događaja propuštanja rafinerijskog spremnika, onečišćena je ugljikovodicima. U slučaju takvog događaja, postupa se sukladno Planu intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora, na čijem je čelu zapovjednik županijskog operativnog centra, tj. Lučki kapetan koji je odgovoran za provođenje mjera propisanih Planom.

U konkretnom slučaju, nadzor nad operativnim djelovanjem sukladno Planu, u sklopu kojeg se provodila sanacija onečišćene plaže, uklanjanje i nadomjestak uklonjenog materijala, provodio je zapovjednik ŽOC-a Primorsko-goranske županije, tj. Lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka, kojem je Vaša prijava promptno proslijeđena na nadležno postupanje, a i s obzirom na nadležnost inspekcije lučke kapetanije u kontroli postupanja na pomorskom dobru, temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Inspekcija zaštite okoliša, povodom Vaše prijave, je provela inspekcijski nadzor, ali isključivo u cilju kontrole porijekla materijala kojim se nadomjestio uklonjeni materijal s plaže Samsovo, kontrolirajući radi li se o mineralnoj sirovini ili se radi o materijalu s kojim se postupalo u suprotnosti sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, s obzirom na nadležnost u primjeni navedenog Zakona.

Očevidom se utvrdilo da se radi o mineralnoj sirovini za koju je izvođač radova nadonkade materijala na plaži Samsovo sklopio ugovor za korištenjem mineralne sirovine, tehničko-građevni kamen u rasutom stanju, za koju je plaćena naknada Republici Hrvatskoj, kao vlasnici rudnog blaga, sukladno Zakonu o rudarstvu.”

–  U Crikvenici zabrane dohranu zemljom, a u Bakarcu je se u redu – kratko je odgovor iz DIRH-a komentirao dr. Željko Smolčić, koji podsjeća da se identičan slučaj, dogodio i u proljeće 2020. godine kada je Služba za nadzor zaštite okoliša Državnog inspektorata  zabranila dohranjivanje plaže u Crikvenici  materijalom koji u svom sastavu ima veliku količinu zemlje i mulja.

J.G.

EKOCID I U BAKARCU: Umjesto kamenom, plaže se nasipavaju zemljom i blatom!

Evo kako lokalni šerifi podvaljuju “dohranu” pod nasipanje plaža i sanaciju obale