Zadarska Foša preplavljena pojavom cvatnje mora

Foto: Arif Sitnica

ZADAR – Pomalo neugodna pojava iznenadila je mnoge turiste u Zadru, a i poneke nenavikle Zadrane.

Popularna uvala Foša, preplavljena neugodnom nakupinom algi, koja uzrokuje cvjetanje mora.

Foto: Arif Sitnica

Cvjetanje mora nastaje zbog naglog razmnožavanja zelenih algi ili životinjskih bičaša. Javlja se u proljeće ili ljeti, ako se u moru dotokom s kopna, oborinama ili dizanjem vode iz morskih dubina pojavi višak hranjivih soli (fosfata, nitrita ili nitrata).

Štete nastaju kada zbog iscrpljivanja hranjivih soli ugibaju namnožene alge i bičaši, a nastalu neživu organsku tvar (detritus) razgrađuju aerobne bakterije uz potrošnju kisika.

Koncentracija kisika u moru tada se često smanjuje ispod vrijednosti potrebne za održavanje života riba, rakovica i pridnenih organizama.

Ribarstvo i turizam trpe znatnu štetu, dok iako vizualno neugodna, ova je pojava za kupače ali i ljudsko zdravlje u cjelini bezopasna, ako se radi o bakteriološki čistom moru.