IPAK SE KREĆE: Smanjuju se količine komunalnog otpada, a reciklira se više

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je preliminarni pregled podataka o nastalom, prikupljenom i odvojeno sakupljenom komunalnom otpadu u Hrvatskoj za 2020. godinu, iz kojih je vidljivo da je u prošloj godini nastalo manje komunalnog otpada i da ga je odvojeno sakupljeno više negoli 2019.

U 2020. godini nastalo je 1.680.428 tona komunalnog otpada, odnosno 414 kilograma po stanovniku, što je sedam posto manje nego 2019. Značajnija smanjenja količina evidentirana su za miješani komunalni otpad i ambalažni otpad.

Odvojeno je sakupljeno 686.475 tona komunalnog otpada. Stopa odvojenog sakupljanja iznosila je 41 posto, što je povećanje za četiri posto u odnosu na 2019. Rezultat je to značajnih ulaganja u infrastrukturu za odvajanje otpada i edukacije stanovništva, tvrde u Ministarstvu.

Preliminarni pregled podataka izrađen je na temelju prijava obveznika u Registar onečišćivanja okoliša, prijava podataka o prekograničnom prometu otpada i dodatnih procjena.

Od 2016. do danas je kroz dva otvorena poziva u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija odobreno 213 projekata reciklažnih dvorišta koji su sufinancirani s 85 posto EU bespovratnih sredstava, a ukupna dodijeljena sredstva iznose 465 milijuna kuna.

Kroz 91 projekt provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti obuhvaćeno je više od tri milijuna stanovnika. Za ove projekte odobreno je 53,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

U primarnu selekciju otpada uloženo je 315 milijuna bespovratnih EU kuna što je 85 posto investicije za nabavu 1.230.695 komada kanti i spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za 407 jedinica lokalne samouprave. Uz to, sufinanciraju se i izgradnje sortirnica, kompostana, nabave vozila za odvojeno prikupljanje otpada te sanacije odlagališta otpada.

Sve to direktno doprinosi ostvarenju ciljeva povećanja stope odvojenog sakupljanja i recikliranja otpada te smanjenju odlaganja na odlagalištima. Ključno je da svi, od građana, preko jedinica lokalne samouprave do nacionalne razine, svakodnevno nastave raditi na uspostavi sustava gospodarenja otpadom kako bismo u narednom periodu nastavili s ovim pozitivnim trendom i ostvarivali dobre rezultate zasnovane na razvoju kružnog gospodarstva i smanjivanju pritiska na okoliš.

M.B.