Zbog više požara na šibenskom području, policija upozorava građane na ovo…

Foto: Jure Radić / DD

ŠIBENIK – Posljednja dva tjedna na području Šibensko-kninske županije izbilo je više požara na otvorenom prostoru na koje su trebale ntervenirati i zračne snage. S obzirom da se radi o pojavama koje izazivaju pozornost te da posljedice mogu biti velike kako za šumsko područje tako i za poljoprivredne kulture, radi sprječavanja nastanka požara, šibenska policija izdala je posebno priopćenje građanima.

Razdoblje ljetnih mjeseci i velikih vrućina razdoblje je velike i vrlo velike opasnosti od nastajanja požara na otvorenom prostoru

Najčešći uzroci su nemar i nepropisno korištenje otvorenog plamena, odnosno ljudski faktor (korištenje otvorenih ložišta, roštilja, spaljivanja korova i suhe trave, bacanje opušaka cigareta i slično).

Sukladno županijskoj Odluci o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru, na području Županije šibensko-kninske, zabranjeno je loženje vatre na otvorenom prostoru u vremenskom razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada. Za nepoštivanje navedenih odredbi propisane su novčane kazne, a u određenim slučajevima postoje i elementi kaznene odgovornosti dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Posljedice koje požari izazivaju, osim materijalne štete, neprocjenjive su i za okoliš i vegetaciju koja nas okružuje.

Kako spriječiti požare na otvorenom?

Podsjećamo  na neke od preventivnih mjera koje je potrebito poduzeti, ukoliko palite vatru na otvorenom, da se vatra ne proširi na druge površine i objekte, a posebice: tvari koje se spaljuju moraju se odložiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, željezničke pruge, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata, a koje bi vatra i dim mogli ugroziti;

  • oko mjesta spaljivanja potrebno je očistiti odgovarajući sigurnosni pojas;
  • ovisno o količini tvari i površini koja se spaljuje, potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja punoljetnih osoba sposobnih za gašenje požara;
  • uz mjesto spaljivanja potrebito je osigurati priručna sredstva za gašenje (lopate, vodu i dr.);
  • spaljivanje obavljati danju kada su za to pogodne vremenske prilike;
  • nakon spaljivanja potrebito je mjesto spaljivanja temeljito pregledati, a ostatak vatre i žara u potpunosti pogasiti.

Ukoliko planirate odlazak i odmor u prirodi podsjećamo vas da se veliki požari i nesreće događaju zbog sitnih i naizgled bezazlenih propusta, a da izbjegnete neželjene posljedice od nastanka požara i eksplozija obratite pozornost na slijedeće:  provjerite da li ste prije odlaska na odmor ili duže izbivanje u vašem stanu isključili električne potrošače i zatvorili plin;

  • u kampovima i drugim zatvorenim prostorima ne palite otvorenu vatru, a pripremu roštilja obavljajte na za to uređenim mjestima; vodite računa da mjesto oko roštilja bude očišćeno od gorivih materija, pepeo nakon svakog odlaganja polite vodom, za svaku sigurnost imajte u pripremi adekvatna sredstva za gašenje požara;
  • ne ostavljajte upaljače na mjestima direktnog kontakta sa izvorom topline, a naročito ne u automobilima ispod vjetrobranskog stakla;
  • upaljače i šibice držite dalje od dohvata djece;
  • ne bacajte opuške kroz prozor vašeg automobila
  • ne parkirajte svoj automobil na mjestima gdje će zatvoriti vatrogasne prilaze i pristupe.

Provjerite jeste li sve poduzeli da ne nastane požar!            

Ne ložite vatru na otvorenom prostoru u periodu kada je to zabranjeno!

Ne bacajte zapaljive predmete!

Pored navedenog, a naročito u tijeku turističke sezone, izražena je velika potreba pristupa vatrogasnih i drugih intervencijskih vozila pojedinim značajnim objektima, dijelovima grada, starogradskim jezgrama i hotelima u trenucima požara i drugih intervencija. Stoga je potrebno ne zatvarati vatrogasne pristupe i prilaze Vašim parkiranim vozilima, jer time ugrožavate i svoju sigurnost.

Statistički gledano, u prvih šest mjeseci 2021.g. smanjen je broj požara na otvorenom prostoru u odnosu na isto razdoblje prošle godine (235 – 363), ali trenutno sušno razdoblje te nedostatak padalina od preko dva mjeseca upozoravaju nas da moramo biti vrlo pažljivi.

D.G.