Zasićenost morske vode vapnencem, vrlo je važno svojstvo Jadranskog mora

Foto: Boris Kačan

Stupanj zasićenosti morske vode vapnencem u biološkom pogledu važna je i višestruka. Osim što su mnoge planine, pa i Dinaridi, izgrađeni od vapnenačkih tvorbi morskih organizama, njegova je uloga osobito bitna u potpornim i zaštitnim tvorbama organizama, pišu stručnjaci iz Aquariuma Pula.

Primjer su tropske i suptropske vode koje se odlikuju visokim stupnjem zasićenosti vapnenca (preko 300%), dok su hladne polarne i dubinske vode nezasićene ili slabo zasićene.

Tako npr. u tropskim vodama osobito su dobro razvijeni organizmi s vapnenačkim tvorbama, kao što je koraljni greben, školjkaši s velikim i jakim ljušturama (npr. Tridacna gigas), čije ljušture teže i do 250 kg, fitoplankton, osobito kokolitoforidi), itd.

Morska voda iz Jadrana ima višu lužnatost (alkalinitet) u odnosu na vodu iz Atlantskog oceana. Uzrok tome je utjecaj sastava istočne obale koja pripada Dinarskom sistemu, odakle slatke vode donose u more znatne količine otopljenog kalcijeva karbonata.

Iznosi vapnenca u Jadranu kreću od 126 do 131 mg/litri vode, a u Atlantskom oceanu između 117 i 122 mg/l, a može se reći da su vapnenačke tvorbe biljaka i životinja u Jadranu i Mediteranu umjereno razvijene.

Druga vrlo važna uloga vapnenca, odnosno karbonata i bikarbonata je kao pufera, za održavanje stalne koncentracije vodikovih iona u morskoj vodi, no o tom nekom drugom prilikom.