Gotovo polovica ribara u EU zarađuje manje od nacionalne minimalne plaće

Foto: WWF Adria

U 2018. godini oko 43 posto ribara u Europskoj uniji zarađivalo je manje od nacionalne minimalne plaće, pokazalo je izvješće Svjetskog fonda za zaštitu okoliša. 

Od 56 posto ribara koji rade na manjim plovilima (što se odnosi na plovila duljine do dvanaest metara), njih čak 70 posto ima plaću manju od minimalne.

Foto: Boris Kačan

– Mnogi ribari rade za vrlo loše plaće u industriji koja se jedva financijski održava i često se nalazi na drugoj strani zakona. To mora prestati. EU mora temeljiti svoju ribarstvenu politiku na boljem razumijevanju povezanosti radnih uvjeta i financijske stabilnosti s ekološkom održivošću. Ljudima je potreban pošten posao koji je istovremeno i ekološki održiv – istaknula je voditeljica Ureda za morsku politiku pri europskom uredu WWF-a Antonia Leroy.

Dostojan životni standard samo je jedan od obaveznih socioekonomskih ciljeva Zajedničke ribarstvene politike EU-a za koji je studija pokazala da se često ne provodi u praksi. Jedno od posebno zabrinjavajućih otkrića studije je da je u periodu od 2012. do 2018. petnaest flota zemalja članica zabilježilo negativnu neto dobit. Iako je uobičajeno da poslovanja ponekad doživljavaju gubitke, malo je vjerojatno da s takvim gubicima nastave raditi, navodi se u izvještaju.

Foto: Pixabay

U njemu je, između ostalog, navedeno i kako je 19 plovila članica EU, od aktivnih 824, trenutačno uključeno u ilegalne ribolovne poslove izvan voda Europske Unije. Španjolska posjeduje 11 od tih 19 plovila. Nakon nje slijede Nizozemska, Poljska i Portugal, svaka s po dva plovila, dok Francuska i Italija imaju po jedno. Španjolska plovila predstavljaju 4,6 posto potpune vanjske flote EU-a, što pokazuje potrebu za pojačanim mjerama nadzora, kontrole i praćenja te postavljanjem sustava nacionalnih sankcija.

Polovica prekršaja u koje su uključena plovila članica EU odnose se na korištenje povlačnih ribolovnih alata koji dodiruju morsko dno, a kojima je potrebno više goriva po jedinici ulova nego ostalim ribolovnim alatima. Uz to, povlačna ribolovna oprema je izuzetno štetna za morske ekosustave i život na morskom dnu.

Foto: Boris Kačan

WWF poziva na ukidanje velikih poreznih olakšica na gorivo za ribolovne alate koji se vuku po morskom
dnu u aktivnostima koje odudaraju od europskog cilja za očuvanje dobrog stanja morskog okoliša i ciljeva postavljenih u Strategiji EU-a o biološkoj raznolikosti.

Dobra je vijest što je pao broj slučajeva nepoštivanja ZRP-a između 2013. i 2018., istovremeno s povećanjem broja inspekcija, što ukazuje na nužnost stalnog ulaganja u nadzor i kontrolu flota. Iz WWF-a apeliraju na potrebu za većim ekonomskim poticajima kako bi se mogao osigurati pošten i održiv prijelaz na ribarstvo, s malim utjecajem sukladan ZRP-u i ciljevima zaštite okoliša Europske Unije, koji istovremeno osigurava egzistenciju obalnih zajednica za generacije koje dolaze.

 

K.B.