Foto: PROMO

Do sada smo govorili o tome što je siguran vez sa stajališta struke, i o kojim sve elementima prilikom odabira lokacije i vrste privezišta, treba voditi računa. U ovom i narednim nastavcima govorit ćemo o pravilima, postupcima i radnjama prilikom privezivanja broda kako bi brod bio na sigurnom vezu.

Ukoliko smo izabrali za predah ili noćenje neku uvalu u kojoj se nalazi koncesionar s poljem bova, moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti za siguran vez. Najprije, s obzirom na aktualnu vremensku prognozu, moramo provjeriti da li je bova sigurna za naš brod u postojećim, odnosno očekivanim vremenskim uvjetima. Važno je napomenuti kako koncesionar nije odgovoran za siguran vez vašeg broda, već je odgovornost na skiperu. On je dužan provjeriti sigurnost bove slijedećim postupkom. Prvo mora provjeriti o kakvoj bovi je riječ, i u kakvom su stanju hvatišta za privez. Ukoliko je riječ o metalnoj bovi, tada su i hvatišta i tijelo bove od metala, pa cijela bova podnosi sve sile priveza. Ukoliko je bova plastična, tada je bitno da tijelo od plastike nije oštećeno, te da ima postavljenu metalnu šipku, sa ispravnim hvatištima na oba kraja.

Osim toga, ima plastičnih bova kod kojih se vezujemo na hvatište ispod. Tada treba provjeriti kako je i sa čime bova sidrena, a to znači pregledati u kakvom su stanju konopi, gambeti ili lanac između bove i utega. Najbolje je, da je corpo morto što veći, da se sastoji od betonske kocke s uglavljenom željeznom omčom za koju su pričvršćeni konopi do bove. Gambeti ne smiju biti pretjerano korodirani, a konopi ne smiju biti natruli. Provjerava se tako da se bova malo izvuče iz mora i procjeni izgled konopa i gambeta, ili se pogleda uz pomoć maske.

Nakon svih tih provjera, skiper će s odgovarajućim pramčanim konopom privezati brod na bovu, koristeći se pri tome čvorom za bovu. Na kraju ovog postupka, valja još i procijeniti da li kružnim pomicanjem broda na bovi, uslijed vjetra i valova, neće doći do kontakta s ostalim privezanim plovilima.

Za kraj treba napomenuti da “Pravilnik za izbjegavanje sudara na moru“, uvjetuje za brod duljine iznad sedam metara, da se po danu istakne crna kugla. To je znak da se brod nalazi na bovi ili sidru, a noću mora biti uključeno bijelo sidreno svjetlo, vidljivo pod kutom od 360 stupnjeva. Također podsjećamo da brod na bovi ima isti raspored brodske straže kao i u navigaciji, pogotovo u slučaju jakog vjetra i valova, s obzirom da su brodovi blizu jedan drugog.

Nautičke savjete donosi vam Premium Yacht Insurance by Jack Šurija.

Sponzorirani sadržaj

PROČITAJTE JOŠ:

Apsurdi u nautičkim propisima

Primjena pravila za izbjegavanje sudara na moru