Uspostavljen sidreni sustav u NP Kornati sa 40 sidrenih mjesta u sklopu projekta SASPAS

Foto: NP Kornati

KORNATI – Javna ustanova Nacionalni park Kornati, kao partner na Interreg projektu SASPAS ”Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea” provodi niz aktivnosti vezanih uz zaštitu i očuvanje staništa morskih cvjetnica Posidonia oceanica (Slika 1). Jedna od aktivnosti je postavljanje ekološki prihvatljivog sidrenog sustava, kako bi se negativni utjecaj sidrenja na staništa morskih cvjetnica Posidonia oceanica sveo na minimum.

Slika 1. Morska cvjetnica Posidonia oceanica

Zbog višegodišnjeg nekontroliranog sidrenja, livade posidonije su pod velikim pritiskom na području Nacionalnog parka Kornati. Naime, postavljanjem plutača za privez plovila spriječiti će se sidrenja „na divlje“, a samim time i ugrožavanje morskih cvjetnica na morskom dnu.

Na području Nacionalnog parka Kornati, sidrišta su postavljena u četiri uvale: Kravljačica, Strižnja, Šipnate i Tomasovac – Suha punta. U svakoj od navedenih uvala postavljeno je 10 sidrenih mjesta za plovila do 16 metara dužine (Slike 2.,3. i 4.).

Slika 5. Ekološki prihvatljiva metoda sidrenog sustava

Radi se o ekološki prihvatljivom sidrenom sustavu, odnosno plutače nisu postavljene uobičajenim načinom – vezanjem na betonske blokove, već metodom bušenja stjenovitog dna i postavljenjem svojevrsnog ”sidra” koje ostaje ukopano u bušotini bez značajnijeg oštećenja morskog dna (Slike 5. i 6.).

Slika 6. Plutača za privez plovila sa označenim nazivom projekta SASPAS i maksimalnom dužinom plovila

Takvim postavljanjem sidrenog sustava, ali i zabranom sidrenja izvan sidrišta, očuvati će se livade posidonije koje su jedan od najvažnijih priobalnih ekosustava u Jadranskom moru te područja iznimno velike biološke raznolikosti.

I.B.

PROČITAJTE JOŠ:

Postavljanje ekoloških plutača u akvatoriju kornatskoga otočja