PRIZEFISH, projekt koji unosi inovacije u preradu ribe: “Ribarimo bolje! Ostvarimo više! Očuvajmo Jadransko more!”

Foto: Promo

Projekt PRIZEFISH – Piloting of eco-innovative fishery supply-chains to market added-value Adriatic fish products financira se iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. -2020. Ukupna vrijednost projekta je 3.117.680,00 €, od je čega 85% financirano iz ERDF.

Ribarimo bolje! Ostvarimo više! Očuvajmo Jadransko more! –  krilatica je projekta čija je provedba započela 1. 1. 2019. i traje do 31.12.2021. U projekt su uključena tijela državnih, regionalnih i lokalnih vlasti, istraživačke i obrazovne institucije te proizvođačke organizacije, ukupno 8 talijanskih i 6 hrvatskih partnera, koji na temelju zajedničke suradnje rade na razvijanju inovativnih ribljih proizvoda s oznakom dodane vrijednosti koristeći se inovativnim alatima i tehnologijama i razvijanjem novih načina marketinške prezentacije.

Foto: Promo

Vodeći partner je Sveučilište u Bolognji a ostali partneri su: Zadarska županija(HR), Institut za oceanografiju i ribarstvo(HR),  Ministarstvo poljoprivrede(HR), Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije(HR), Ribarska zadruga Omega 3(HR), Ribarska zadruga Istra(HR), CNR: Institut morskih znanosti ISMAR(IT), ASSAM: Agencija za agrohranu regije Marche(IT), CESTHA: Eksperimentalni centar za očuvanje staništa(IT),  Srednja škola ‘Remo Brindisi’(IT), OGS: Nacionalni institut oceanografije i eksperimentalne geofizike(IT),  Organizacija proizvođača školjkaša – Bivalvia Veneto (Jadransko more)(IT), Regija Emilia – Romagna(IT). 

U Hrvatskoj i Italiji ribolov je tradicionalna djelatnost koja će u dugoročnom smislu ostati isplativa ukoliko usvoji održive strategije. U ostvarenju cilja održivog ribarstva ribolovne aktivnosti Jadranskog bazena moraju se prilagoditi novim svjetskim trendovima korištenjem inovativnih tehnika i tehnologija što će rezultirati poboljšanjem jadranskog ribljeg sektora, boljim i učinkovitijim upravljanjem te kroz kontroliran izlov ribe dugoročnim očuvanjem naših vrijednih resursa. Uvođenje inovacija doprinosi zaštiti bioloških resursa, boljoj iskorištenosti postojećih kapaciteta i postizanju veće vrijednosti na tržištu.

Foto: Promo

Tijekom prve godine provedbe projekta u svrhu boljeg razumijevanja postojećeg stanja, upravljanja i sezonalnosti ribolova provedena je preliminarna analiza stanja ribarstva u Jadranskom moru uzimajući u obzir okoliš, socijalnu i ekonomsku važnost te tradicionalne ribarske vještine. Na osnovu dobivenih podataka izrađena su izvješća o mapiranju za Hrvatsku i Italiju.

Kroz drugu godinu provedbe radilo se na pilotiranju inovativnih tehnologija i razvijanju inovativnih proizvoda te diseminaciji projektnih ostvarenja i saznanja održavanjem sastanaka edukacija i treninga s dionicima ribarskog sektora. Napravljene su sheme i podloge certificiranja za inovativne proizvode, vodič za provedbu sljedivosti i analiza novih ribljih proizvoda. Provelo se istraživanje najboljih praksi vezanih za proizvodnju, preradu i trgovinu jadranskim ribljim proizvodima te istraživanje lanaca opskrbe za odabrane vrste jadranskih morskih proizvoda. Unutar druge godine provedbe provedeni su konzultantski sastanci s proizvođačkim organizacijama kako bi se izravno od sektora dobile informacije i mišljenja. 

U suradnji državnih i znanstvenih institucija te proizvođačkih organizacija radilo se na osmišljavanju sheme certificiranja za jadransko ribarstvo koja integrira zaštitu okoliša, ekonomski i socijalni aspekt i izradile su se smjernice za Program certificiranja jadranskog odgovornog ribarstva (ARFM). Program je dobrovoljan i tijekom njegove provedbe provjerava se da li jadransko ribarstvo ispunjava stroge kriterije za “Odgovorno upravljanje ribarstvom”. Provedeno je i pilotiranje novih proizvodnih linija te se razrađuju nove marketinške prezentacije jadranskih inovativnih ribljih proizvoda koje nose oznaku dodane vrijednosti.

Foto: Promo

Unutar proizvođačke organizacije Omega 3 provedena je primjena inovativnih tehnoloških rješenja u izlovu prenamjenom postojećih usisnih pumpi koje se koriste u akvakulturi kako bi se koristile na ribarskim brodovima – plivaricama. Usisne pumpe koriste se za prekrcaj ulova iz mreže u termo spremnike, čime se smanjuje kontakt sa ulovom i oštećenja tkiva, povećava sigurnost posade te poboljšavaju uvjeti rada. Nakon adaptacija pumpe su postavljene na prvi brod plivaricu – GALO. Kao rezultat primjene inovativne tehnologije u izlovu, kroz projekt su razvijeni i inovativni načini obrade i pakiranja fileta srdele kako bi se produžio rok trajanja i svježina proizvoda.

Ribarska zadruga ISTRA je kroz projekt PRIZEFISH automatizacijom primarne obrade ribe, prenamjenom postojećeg uređaja te adaptacijom za otkoštavanje kozica razvila inovativni proizvod burger od kozica i cipla. Uslijedile su prilagodbe proizvoda u obradi i pakiranju što je rezultiralo gotovim i polugotovim ribljim proizvodom kojem je kroz upotrebu specijalne tehnologije pakiranja produžen vijek trajanja. 

Foto: Promo

Talijanska organizacija proizvođača školjkaša regije Veneto, OP. Bivalvia je kroz projekt PRIZEFISH radila na održavanju MSC certifikata kroz smanjenje fizičkog oštećenja i fiziološkog stresa odbačenih primjeraka školjki. Korištenjem selektivnijeg alata radilo se na smanjenju neželjenog ulova i očuvanju resursa  te na diversifikaciji ponude putem prerade i pakiranja te na produženju roka trajanja svježeg proizvoda. 

Razmjenom znanja i edukacijom ribarskog sektora, primjenom inovativnih tehnologija i procesa, razvojem inovativnih ribljih proizvoda s oznakom dodane vrijednosti doprinijeti će se većoj konkurentnost jadranskih ribljih proizvoda na tržištu EU i na drugim tržištima. Na taj način osigurati će se dodatni prihodi za proizvođačke organizacije što će dodatno motivirati ostale dionike ribarstva za uključivanje kao i za daljnje aktivnosti koji doprinose ekonomskoj održivosti, očuvanju resursa te poticanju odgovornog ribarstva. 

 

Sva dosadašnja istraživanja, dokumenti i studije projekta PRIZEFISH dostupni su široj javnosti na službenim stranicama:

https://www.italy-croatia.eu/web/prizefish

Novosti o projektu dostupne su na društvenim stranicama projekta:

 

Sponzorirani sadržaj